در ٢٨ دسامبر، با پایان گرفتن مأموریت رزمی نیروهای بین المللی در افغانستان به رهبری ناتو، پرزیدنت اوباما گفت: “طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا به گونه ای مسؤلانه به نقطۀ ختام خود می رسد.”

از اکتبر ٢٠٠١، پرسنل نظامی و غیرنظامی بیش از ٥٠ کشور برای بازسازی افغانستان بعد از ده ها سال جنگ و حاکمیت سرکوب کننده طالبان با افغان هاهمکاری کرده اند. آمار زیر بازتابی از دستاوردهای آنهاست:

  • نرخ ثبت نام در مدارس افغانستان ده برابر افزایش یافته و نزدیک به ده میلیون کودک در حال حاضر نام نویسی کرده اند.
  • 40 درصد از این دانش آموزان را دختران تشکیل می دهند، کودکانی که تحت حاکمیت طالبان از تحصیل و آموزش محروم بودند.
  • میزان موارد مرگ و میر مادران از ١٦ درصد به ٣ درصد کاهش یافته است.
  • میزان موارد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از ٢٥ درصد به ١٠ درصد کاهش یافته است.
  • زنان که زمانی اجازه نداشتند بدون بستگان مرد در خیابان ها راه بروند، اکنون می توانند به پزشکی بپردازند و بیماران زن و مرد را درمان کنند.
  • زنان ٢٨ درصد کرسی های مجلس افغانستان را در اختیار دارند.
  • نیروهای تعلیم دیده افغانستان مسئولیت تضمین امنیت کشور خود را به عهده گرفته اند.
  • مردم افغانستان انتخابات تاریخی را برگزار کردند و برای نخستین بار در تاریخ کشورشان قدرت را به طور دموکراتیک انتقال دادند.

پرزیدنت اوباما گفت که افغانستان هنوز مکانی خطرناک باقی می ماند و افغان ها همچنان به “فداکاری های عظیم شان” در دفاع از کشور خود ادامه می دهند. دولت افغانستان از ایالات متحده و سایر کشورها دعوت کرده است تا برای دادن آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای افغان به منظور هدایت عملیات ضد تروریستی علیه بقایای القاعده در افغانستان حضور محدود نظامی خود را در این کشور حفظ کنند.

اوباما گفت: “پرسنل ما همچنان با خطر مواجه خواهند بود، ولی این بازتابی از تعهد پایدار ایالات متحده به مردم افغان و یک افغانستان متحد، امن و مستقل است تا هرگز بار دیگر به عنوان منشاء حملات علیه کشور ما مورد استفاده قرار نگیرد.”