پرزیدنت اوباما در دیدار با کارآفرینان جوان در رویدادی که برای گرامیداشت دستاوردهای آنها برگزار شده بود، گفت: “به نظر من، کارآفرینانی مانند شما می توانند با هر ایده جهان را به مکان بهتری تبدیل کنند.”

“و این تغییر با شما شروع خواهد شد. – فرد به فرد، گام به گام، شرکت به شرکت، شهر به شهر، و کشور به کشور.”

اوباما که در تاریخ ۱۱ مه در کاخ سفید سخن می گفت، از گام های تازه ای برای حمایت بیشتر از کارآفرینان و نوآوران در سراسر جهان، از جمله ایجاد طرح کارآفرینی جهانی اسپارک خبر داد.

اوباما گفت: “این طرح برخی از موفقیت آمیزترین برنامه های کارآفرینی در دولت ما را با یکدیگر مرتبط خواهد کرد و اطمینان خواهد یافت که آنها به شیوه ای که اجازه موفقیت بلندمدت و پایدار را بدهد، با بخش خصوصی همکاری خواهند کرد.”

اوباما همچنین با اعلام هدف خود برای تهیه یک میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برای کارآفرینان جهانی نوپا تا سال ٢٠۱٧، شرکت ها و سرمایه گذاران را تشویق کرد تا در آستانه ششمین همایش کارآفرینی جهانی که در ٢۵ و ٢۶ ژوئیه در کنیا برگزار خواهد شد، از کارآفرینی پشتیبانی کنند.

پرزیدنت اوباما در تاریخ 11 مه در کاخ سفید با کارآفرینان جوان دیدار می کند. (عکس از کاخ سفید)

اوباما گفت: “اگر تعداد کافی از افراد به چالشی که امروز من مطرح می کنم واکنش نشان دهند، به نظر من در همایش نایروبی ما قادر خواهیم بود که خبر سرمایه گذاری ها و تعهدات جدیدی را که تا سالیان سال ثمربخش خواهند بود، اعلام کنیم.”

با توجه به این که بیش از نیمی از جمعیت جهان کمتر از ۳٠ سال سن دارند، کارآفرینان جوان راه حل های نوآورانه ای را برای حل مشکلاتی که گریبانگیر جوامع محلی آنها است، ارائه می کنند.

اوباما گفت: “در این دوران که ما با چالش هایی رو به رو هستیم که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی با آنها مقابله کند، – از جمله نجات مردم از فقر، مبارزه با تغییرات آب و هوا، و جلوگیری از شیوع بیماری ها – کمک به کارآفرینان اجتماعی جهت بسیج و سازماندهی آنها می تواند افراد بیشتری را جهت یافتن راه حل، گردهم آورد.”

هدف از همایش کارآفرینی جهانی که در سال ٢٠٠٩ توسط اوباما ابداع شد، توانمند ساختن کارآفرینان علاقه مند از طریق امکان پذیر کردن دسترسی آنها به مربیان، شبکه ها، و سرمایه است. پرزیدنت اوباما گفت که در کنیا ” این فرصت را خواهم داشت تا با برخی از کارآفرینان جوان مستعد از آفریقا و سراسر جهان دیدار کنم.”