اورتگا سازمان های غیردولتی نیکاراگوئه را تعطیل کرده، و ارائه خدمات ضروری را قطع می کند

(© AFP/Getty Images)
"عملیات لبخند" که هزینه جراحی رایگان کودکان مبتلا به لب شکافته و کام شکافته را تأمین می‌ کرد، از جمله سازمان ‌های غیردولتی بود که توسط رژیم اورتگا در ماه مارس تعطیل شد. (© AFP/Getty Images)

رژیم اورتگا- موریلو توانایی سازمان‌ های غیردولتی (NGO) و سایر گروه‌ هایی که به مردم نیکاراگوئه یاری می رسانند، از جمله گروه های مدافع حقوق بشر و سازمان ‌هایی که کمک های بشردوستانه و خدمات عمومی ارائه می‌ دهند را از بین برده است.

در اوایل ماه ژوئن، رژیم اورتگا به لغو وضعیت قانونی ۱۴۴ سازمان غیردولتی به اتهام نقض مقررات جدید رأی مثبت داد و سازمان ‌هایی که خدمات مهم و اساسی به مردم نیکاراگوئه ارائه می دهند را مجبور به بستن درهای خود کرد. سازمان های بسیار دیگری نیز پس از آن تعطیل شده اند.

به گفته کارشناسان، رژیم این کشور در تلاش است تا سازمان ها یا نهادهایی که تحت کنترل اورتگا یا سیاستمدارانش نیستند را تعطیل کند. این اقدامات آزادی های بنیادین مردم از جمله آزادی انجمن، آزادی تجمع مسالمت آمیز، و آزادی بیان را نقض می کنند. در برخی موارد، رژیم عمداً استانداردهای بین ‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای توجیه تعطیلی سازمان‌ های غیردولتی به اشتباه تفسیر کرده است.

سازمان دیده بان حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای در ۲ ژوئن گفت: “هدف از این اقدامات حذف تمام بینش های اجتماعی و سیاسی است که با دیدگاه رژیم مطابقت ندارند. هدف نهایی از بین بردن کامل امکان ایجاد یک جامعه مدنی مستقل در کشور است.”

در طول سال گذشته، مقامات دولت اورتگا مقررات سختگیرانه و خودسرانه ای را به اجرا گذاشتند و برای ثبت اسناد و مدارک رسمی الزامات جدید و سختی را ایجاد کردند. سازمان هایی که از این مقررات پیروی نکردند، در معرض خطر تعطیل شدن قرار داشتند. به گزارش بی بی سی، حتی سازمان هایی که مدارک لازم را ارائه دادند می گویند که مقامات از پذیرش مدارک آنها خودداری کردند.

سازمان ‌های مدافع حقوق بشر و محیط ‌زیست، و گروه ‌هایی که به جوامع محروم خدمات پزشکی، اجتماعی، و آموزشی ارائه می‌ دهند، ازجمله سازمان ‌های غیردولتی هستند که تعطیل شده اند. دانشگاه ها نیز مجبور بستن درهای خود شده اند.

رژیم اورتگا فقط در ۲۰۲۲، بیش از هزار سازمان غیردولتی را تعطیل کرده است.

 (© Alfredo Zuniga/AP Images)
در شکسته و باز دفتر بنیاد پوپل پس از حمله پلیس ملی در ماناگوئه، نیکاراگوئه در ۲۰۱۸ دیده می شود. (© Alfredo Zuniga/AP Images)

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: “رژیم اورتگا- موریلو سال ‌هاست که نهادهای دموکراتیک نیکاراگوئه را به تدریج از بین برده و به یاری یک گروه کوچک، فساد و معافیت از مجازات را در کشور حاکم کرده است. دولت نیکاراگوئه به مردم خود پشت کرده و به طور فزاینده در حال تعمیق روابط خود با روسیه است.”