اول ژانویه در میراث لینکلن چه اهمیتی دارد؟-گالری عکس

Painting of 8 men discussing a doucment (© Shutterstock)
رئیس جمهور لینکلن و اعضای کابینه او در ۲۲ ژوئیه ۱۸۶۲ اعلامیه آزادی بردگان را می خوانند. (© Shutterstock)

اعلامیه آزادی بردگان بدون شک یکی از مهمترین اسناد در تاریخ ایالات متحده است.

خود آبراهام لینکلن اظهار داشت که آن را بزرگترین میراث خود می داند. او گفت: “هنگامیکه این اعلامیه را امضا کردم، هرگز در تمام زندگی ام در مورد درستی کاری که انجام می دادم اینقدر مطمئن نبودم. اگر روزی نام من در تاریخ ثبت شود، به خاطر این سند خواهد بود و تمام روح من در آن گنجانیده شده است.”

در طول جنگ داخلی آمریكا كه ایالت های شمالی یا اتحادیه را در مقابل ایالت های مؤتلفه در جنوب قرار داد، رئیس جمهور لینكلن این اعلامیه را نه یک بار، بلكه دو بار صادر كرد – ابتدا در یک فرم مقدماتی در ۲۲ سپتامبر ۱۸۶۲ با تاریخ اجرا در اول ژانویه ۱۸۶۳، در صورتیکه ایالات جنوبی به شورش خود تا آن تاریخ خاتمه نداده باشند.

وقتی ایالات مؤتلفه حاضر به تسلیم شدن نشدند، لینکلن دومین و آخرین اعلامیه لغو بردگی را در اول ژانویه ۱۸۶۳ صادر کرد و وضعیت حقوقی بیش از ۵͵۳ میلیون آمریکایی آفریقایی تبار را در ایالت های تجزیه طلب جنوب را از برده به آزاد تغییر داد.

با اینحال این اعلامیه کامل نبود، و در مورد تقریباً ۵۰۰ هزار برده آفریقایی تبار را در ایالت های مرزی اتحادیه (میزوری، کنتاکی، مریلند و دلاور) یا بردگان در تنسی، ایالتی که بیشتر تحت کنترل اتحادیه قرار گرفته بود، صدق نمی کرد. آن برده ها بعدها با اقدامات ایالتی و فدرال آزاد گشتند.

افزوده بر این، برخی از ایالت ها، شهرها و صاحبان مزارع برای ماه ها و حتی سال ها پس از صدور دومین اعلامیه، آن را همچنان نادیده گرفتند.

این اعلامیه نهایتاً منجر به لغو کامل برده داری در ایالات متحده شد و روند جنگ را تغییر داد. در ابتدا، هدف لینکلن عمدتاً حفظ اتحادیه بود، اما با صدور این اعلامیه او اطمینان حاصل کرد که جنگ به برده داری نیز پایان دهد.

در این اعلامیه، لینکلن همچنین اعلام کرد که مردان آمریکایی آفریقایی تبار با “شرایط مناسب، قادر خواهند بود در نیروهای مسلح ایالات متحده خدمت کنند،” و بیش از ۲۰۰ هزار آمریکایی آفریقایی تبار که عمدتا از ایالات جنوبی فرار کرده بودند برای آزادی خود در ارتش و نیروی دریایی اتحادیه مبارزه کردند. آنها به اتحادیه یک مزیت قطعی دادند و همانطور که اسناد بایگانی ملی ایالات متحده نشان می دهند، سربازان و ملوانان سیاهپوست اتحادیه در طول جنگ به طور قدرتمندانه جنگیدند.

سیزدهمین متمم قانون اساسی ایالات متحده (مصوبه ۶ دسامبر ۱۸۶۵، قبل از اینکه در ۱۸ دسامبر اعلام گردد) رسماً برده داری را در سراسر ایالات متحده لغو کرد. لینکلن با صدور این اعلامیه و پیروزی نیروهای اتحادیه بر ایالات مؤتلفه به عنوان رئیس جمهوری که بردگان را رها کرد، شناخته شد.

این مقاله قبلاً در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰ منتشر شده بود.