پس از گذشت یک سال از تهاجم تمام عیار و غیرقانونی روسیه به اوکراین، مردم این کشور ثابت قدم، شکست ناپذیر و تسلیم ناپذیر همچنان سربلند ایستاده اند.

در ۲۵ فوریه ۲۰۲۲، یک روز پس از آغاز تهاجم روسیه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در خیابان های کیف، اوکراین حضور یافت و گفت: “رئیس جمهور کشور اینجاست. ما همه اینجا هستیم. سربازان ما اینجا هستند.”

در حالی که جنگ غیرقانونی روسیه باعث مجروح شدن یا مرگ غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها شده است، اما عزم مردم اوکراین را تضعیف نکرده است. ایرینا سرگییوا، یکی از نزدیک به۶۰ هزار زنی که در ارتش اوکراین خدمت می‌کنند، می‌گوید: “می‌خواهم در جنگ پیروز شوم، به خانه برگردم، دوستان و خانواده‌ام را در آغوش بگیرم، به همه بگویم که جنگ تمام شده و حرفه غیرنظامی‌ام را از سر بگیرم.”

یک مجموعه دیجیتال تعاملی از عکس‌های مردم اوکراین در موقعیت های مشابه قبل و بعد از حمله ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ را تماشا کنید.