اوکراین در ٢۰۱۵ گام های بلندی به سوی آینده خود برداشت. این کشور نخستین کارآگاه های وابسته به دفتر ملی ضد فساد خود را سوگند داد، کاستن از مقررات را در چندین بخش مانند کشاورزی، و دارایی آغاز کرد و گام هایی برای اصلاح شرکت های انرژی و کاهش وابستگی به نفت و گاز روسیه برداشت.

بایدن، معاون رئیس جمهوری روز ٩ دسامبر طی سخنانی در پارلمان اوکراین این پیشرفت های مهم را مورد تمجید قرار داد. بایدین گفت:”ولی برای این که اوکراین به پیشرفت ادامه دهد و پشتیبانی جامعه بین المللی را از خود حفظ کند، باید کار های بیشتری صورت گیرند.”

پیش از این که بتوانید تحولات ٢۰۱۶ را در اوکراین پیش بینی کنید، اصلاحات مهم اخیر را از نظر بگذرانید:

یک شخم زن مجهز به دیسک در کالوش، اوکراین.
۱- کشاورزی

بخش کشاورزی اوکراین نزدیک  به ۱۴ درصد از تولید ناخاص داخلی را تشکیل می دهد. صادرات کشاورزی اوکراین در ٢۰۱۵ نسبت به سال قبل ۶ در صد افزایش داشت. دولت فعالیت را برای شرکت های کشت و صنعت آسان تر می سازد و مزارع بازده بیشتری دارند. به عنوان بخشی از کاهش مقررات، دولت ۱۴ مجوزی را که پیش از این لازم بودند لغو کرد و همچنین به حذف شش پروانه که برای شرکت های کشت و صنعت ضروری بودند مبادرت ورزید.  در سال ٢۰۱۶ دولت به کاهش مقررات خصوصی سازی ادامه خواهد داد و ایمنی و ضواط غذایی را با معیارهای موجود در اتحادیه اروپا تطبیق خواهد داد.

 

 

قانون داده های باز، مشارکت شهروندان را تقویت می کند.
٢- مبارزه با فساد

اوکراین این نکته را روشن ساخته که متوقف کردن فساد از اهمیت فراوانی برخوردار است. در پاسخ، دولت دفتر ملی مبارزه با  فساد را تاسیس  و یک دادستان ضد فساد را در راس آن گذاشت و نحستین کارآگاهان دفتر را سوگند داد. دولت همچنین قانون داده های باز را به تصویب رساند و بدین ترتیب دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به مالکیت زمین، حقوق کارمندان دولتی، و دیگر اطلاعاتی که تا آن زمان محرمانه بودند تسهیل داد. مبارزه با فساد در سال ٢۰۱۶ به عنوان یک اولویت بالا باقی خواهد ماند.

 

 

Worker wearing a yellow hard hat and dark clothing turning a gas valve (© AP Images)
کارگری در یک کارخانه گاز در لویف، اوکراین.
۳- انرژی

اقتصاد اوکراین روی گاز طبیعی می چرخد و نیمی از گاز مورد نیاز آن از روسیه گرفته می شود. اوکراین مصمم است که با اصلاح بخش انرژی وابستگی خود به روسیه را کاهش دهد. در سال ٢۰۱۵، پارلمان اوکراین قوانینی را برای اصلاح شرکت دولتی گاز “نفت و گاز” گذرانید و اصلاح نظام یارانه برای مصرف کنندگان را نیز آغاز کرد. دولت امیدوار است در سال ٢۰۱۶ کاهش مقررات را ادامه دهد و استفاده توام با کارآیی از انرژی را میان مصرف کنندگان از طریق آژانس دولتی کارآیی و صرفه جویی در مصرف انرژی ترویج کند.

 

 

کارشناسان کسب و کار ایالات متحده از نخست وزیر اوکراین استقبال می کنند.
۴- امور مالی و سرمایه گذاری

پارلمان اوکراین طبق توافق انجام شده با صندوق بین المللی پول، قانونی را برای افزایش شفافیت در ارتباط با مالکیت بانک از تصویب گذراند، مقررات بسیار با اهمیتی را برای مالیت بانک ارائه کرد و مقررات مربوط به سرمایه گذاری توسط خارجی ها را کاهش داد. دولت همچنین قوانین مالیاتی را اصلاح و حمایت از طلبکاران و مصرف کنندگان را تقویت کرد.  در تابستان سال ٢۰۱۵، همایش کسب و کار ایالات متحده – اوکراین، راه هایی را که از طریق آنها فضا برای کسب و کار و  سرمایه گذاری و اصلاحات آینده بهبود یافته، برجسته ساخت.

 

 

ماموران جدید پلیس گشت کیف در ۴ ژوییه ٢۰۱۵ سوگند یاد می کنند. (سفارت ایالات متحده در کیف)
۵- اجرای قانون

یکی از موفقیت آمیزترین اصلاحات ٢۰۱۵ ایجاد یک پلیس گشت در کیف و سایر شهرها بود.  اقداماتی از آرا عمومی در ارتباط با طراحی خودروهای گشت گرفته، تا فرایند شفاف استخدام، و تعهد اجباری ماموران پلیس دایر بر خودداری از رشوه گیری، بریدن از شیوه های فاسد گذشته را به معرض نمایش می گذارند.

ماموران جدید پلیس در کیف، اودسا، لوویف، و کارکیف توسط مربیان بین المللی آموزش دیده اند و این امر مورد تایید و استقبال مردم قرار گرفته است. در سال ٢۰۱۶، اوکراین نهادهای اجرای قانون را مدرن تر خواهد ساخت.

گفتگو درباره اوکراین را از طریق @UnitedforUkr دنبال، و برای دریافت تازه ترین خبرهای هفتگی، درUnited for Ukraine  ثبت نام کنید.