World Trade Organization (WTO) Director-General Ngozi Okonjo-Iweala speaking next to an ice sculpture depicting fish (© Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)
انگوزی اوکونجو ایویلا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی (راست) در کنار یک مجسمه یخی که آگاهی در مورد ماهیگیری بی رویه را افزایش می دهد، در اولین روز کاری خود در اول مارس در ژنو صحبت می کند. (© Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

انگوزی اوکونجو ایویلا در این ماه با انتخاب شدن به عنوان نخستین رئیس زن و نخستین رئیس آفریقایی سازمان تجارت جهانی (WTO) تاریخ ساز شد.

او در بیانیه ای در ۱۵ فوریه گفت: ” نخستین زن و نخستین آفریقایی بودن به این معنی است که واقعاً باید نتایج ملموسی به دست آوریم. من در دورانی ریاست سازمان تجارت جهانی را به عهده می گیرم که تردید و نامعلومی گسترده و فراگیر است؛ بنابراین نمی توانیم در این سازمان طبق معمول عمل کنیم.”

سازمان تجارت جهانی متشکل از ۱۶۴عضو است و زمینه ای را برای مذاکره در مورد قوانین جدید تجاری، نظارت بر انطباق با توافقنامه های موجود، و حل و فصل اختلافات فراهم می کند.

اوکونجو ایویلا در بیانیه ای گفت: “یک سازمان تجارت جهانی قوی برای بهبودی كامل و سریع از ویرانی های ناشی از همه گیری کووید-۱۹حیاتی می باشد. من مشتاقانه در انتظار کار با اعضای سازمان هستم … تا اقتصاد جهانی را دوباره راه بیاندازیم.”

اوکونجو-ایوالا در نیجریه متولد شد و دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشگاه هاروارد و دکترای تخصصی در اقتصاد و توسعه منطقه ای از مؤسسه فناوری ماساچوست است. پیش از ریاست سازمان تجارت جهانی، اوکونجو-ایوئلا دو دوره به عنوان وزیر دارایی نیجریه خدمت کرد. او همچنین به عنوان مدیر عامل بانک جهانی خدمت کرد و اخیراً ریاست اتحاد جهانی واکسن و مصون سازی (GAVI) را بر عهده داشت. او  در ۱۵ فوریه توسط اعضای سازمان تجارت جهانی به عنوان مدیر کل این سازمان برگزیده شد، و از اول مارس شروع به کار کرد.

اوکونجو ایویلا گفت: “تجارت مربوط به مردم است. پرسش این است: چگونه افرادی که طرد شده اند یا به حاشیه رانده شده اند – مانند زنان، صاحبان شرکت های خرد، کوچک و متوسط را وارد جریان اصلی کنیم؟”