ایالات متحده ادعاهای “غیرقانونی” چین در دریای جنوبی چین را رد می کند

ایالات متحده برای رد ادعاهای غیرقانونی جمهوری خلق چین در دریای جنوبی چین در کنار شرکا و متحدان خود در آسیای جنوب شرقی ایستاده است.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه آمریكا در بیانیه ای در ۱۳ ژوئیه، گفت كه بیشتر ادعاهای دریایی  جمهوری خلق چین “كاملاً غیرقانونی” هستند و “تهدید بی سابقه ای” برای آزادی آب ها در منطقه ایجاد می کنند.

او گفت: “پکن از ارعاب و تهدید برای تضعیف حق حاکمیت کشورهای حوزه دریای جنوبی چین در آسیای جنوب شرقی استفاده می کند، آنها را به زور از منابع دریایی محروم می کند، تسلط یک جانبه خود را تحمیل می کند، و قوانین بین المللی را با “هر چه من می گویم درست است” جایگزین می کند. جایگاهی در قرن بیست و یکم برای دیدگاه جهانی جمهوری خلق چین مبنی بر چپاولگری وجود ندارد.”

سال هاست که جمهوری خلق چین ادعاهای مالکیت غیر قانونی بر بخش گسترده ای  از مناطق آبی در دریای جنوبی چین داشته و ماهیگیری و سایر منابع دریایی را تهدید کرده است. میلیون ها نفر در منطقه برای تغذیه و امرار معیشت به این آب ها وابسته هستند.

بنا بر حکم دیوان بین المللی داوری در ۲۰۱۶، ادعاهای دریایی چین در دریای جنوبی چین با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مغایرت ندارد. ویتنام، اندونزی و فیلیپین به اقدامات جمهوری خلق چین در منطقه از جمله غرق کردن قایق های ماهیگیری اعتراض کرده اند.

ایالات متحده موضع خود را در برابر ادعاهای دریایی چین مستحکم تر می کند و از تصمیم دیوان بین المللی داوری که در ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۶ مبنی بر اینکه این ادعاها هیچ پایه و اساسی در حقوق بین الملل ندارد پشتیبانی می کند. دیوان بین المللی تحت قانون ۱۹۸۲ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها تشکیل شد و جمهوری خلق چین یکی از اعضای امضاءکننده آن است.

طبق سیاست ایالات متحده، جمهوری خلق چین نمی تواند به طور قانونی بر آب های اطراف جزایر و صخره های خاص ادعای مالکیت کند، ازجمله مناطقی که دیوان بین المللی منطقه انحصاری اقتصادی فیلیپین تلقی می کند. سیاست ایالات متحده همچنین ادعای مالکیت چین را بر برخی از ویژگی های دریایی در سواحل ویتنام، مالزی و اندونزی و در منطقه اقتصادی انحصاری برونئی رد می کند.

پامپئو گفت: “جهان به پکن اجازه نخواهد داد كه با کشورهای حوزه دریای جنوبی چین به عنوان بخشی از امپراتوری دریایی خود رفتار كند. آمریكا با متحدین و شرکای خود در آسیای جنوب شرقی در محافظت از حق حاکمیت و برخورداری از در منابع دریایی، در مطابقت با حقوق و تعهدات آنها تحت قوانین بین المللی ایستاده است.”