ایالات متحده از آزادی مذهبی، یک حق جهانی دفاع می کند

مردی با یک کتاب در دست، مراسم دعا برگزار می کند. (© Ebrahim Noroozi/AP Images)
رژیم ایران اعضای گروه های اقلیت مذهبی، از جمله زرتشتیان را که در این عکس در ژوئن ۲۰۱۴ در در جنوب شرقی تهران در حال عبادت دیده می شوند را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. (© Ebrahim Noroozi/AP Images)

آنتونی ج. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که ایالات متحده به دفاع از آزادی مذهبی در سراسر جهان متعهد است.

بلینکن در ۱۲ می، هنگام اعلام خبر انتشار گزارش ۲۰۲۰ وزارت امور خارجه در مورد آزادی بین المللی مذهبی گفت: “آزادی مذهبی مانند هر حق انسانی، جهانی است. همه مردم در هر کجا، فارغ از اینکه کجا زندگی می کنند، به چه چیز اعتقاد دارند یا اعتقاد ندارند، از آن برخوردار هستند.”

گزارش آزادی بین المللی مذهبی یک بررسی جامع از وضعیت آزادی مذهبی در نزدیک به ۲۰۰ کشور و قلمرو ارائه می دهد، و سوءرفتارها و موارد نقض حق آزادی مذهبی و همچنین اقدامات مثبت دولت ها یا پیشرفت های اجتماعی را ردیابی می کند. این گزارش همچنین در تصمیمگیری های مهم ایالات متحده در سیاست خارجی تأثیر می گذارد.

بلینکن در سخنان خود به نمونه هایی از موارد نقض آزادی مذهبی در سراسر جهان اشاره کرد.

بر اساس مرکز تحقیقات پیو، افرادی که در ۵۶ کشور زندگی می کنند و اکثریت قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، با محدودیت های شدید یا شدید آزادی مذهب روبرو هستند.

آنتونی بلینکن در مقابل خبرنگاران با ماسک صورت و با رعایت فاصله اجتماعی در اتاق مطبوعات وزارت امور خارجه سخنرانی می کند. (State Dept./Freddie Everett)
آنتونی ج. بلینکن، وزیر امور خارجه در ۱۲ می گزارش آزادی بین المللی مذهبی ۲۰۲۰ که سوءرفتارها و نقض آزادی مذهبی را در سراسر جهان ردیابی می کند، منتشر کرد. (State Dept./Freddie Everett)

بلینکن خاطرنشان کرد که رهبران کودتای نظامی اول فوریه در برمه از جمله مسئولین پاکسازی قومی و سایر جنایات علیه مردم روهینگیا که اکثراً مسلمانند، هستند.

او همچنین از دولت های دیگر که آزادی مذهبی را نقض می کنند، انتقاد کرد:

  • مقامات ایران یهودیان، مسیحیان، بهائیان، زرتشتیان، و همچنین مسلمانان سنی و صوفی را مورد آزار و اذیت قرار می دهند.
  • روسیه شاهدان یهوه و مسلمانان را به بهانه مبارزه با افراط گرایی مورد آزار و اذیت قرار می دهد.
  • عربستان سعودی هیچ کلیسای مسیحی ندارد، اگرچه بیش از یک میلیون مسیحی در این کشور زندگی می کنند.
  • جمهوری خلق چین (PRC) بیان مذهبی به طور گسترده جرم تلقی می کند و به جنایات علیه بشریت و نسل کشی اویغورهای مسلمان و سایر گروه های اقلیت مذهبی و قومی ادامه می دهد.

بلینکن در طی اظهارات خود از محدودیت های ویزایی علیه یو هویی، از مسئولین حزب کمونیست چین از چنگدو، به دلیل نقض فاحش حقوق بشر خبر داد. یو هویی به عنوان مدیر سابق اداره موسوم به گروه مرکزی برای پیشگیری و برخورد با مذاهب ارتدادآمیز، در بازداشت و حبس خودسرانه پیروان فالون گونگ دست داشت.

در ماه مارس، ایالات متحده و شرکای بین المللی دو مقام حزب کمونیست را که در اجرای سیاست های سرکوبگرانه پکن علیه مسلمانان اویغور و اعضای دیگر اقلیت های قومی و مذهبی در سین کیانگ دست داشتند را تحریم کردند.

بلینکن گفت: “ما به همکاری نزدیک با سازمان های جامعه مدنی، از جمله مدافعان حقوق بشر و جوامع مذهبی برای مبارزه با همه اشکال نفرت و تبعیض با انگیزه مذهبی در سراسر جهان ادامه خواهیم داد.”