وزارت امور خارجه می گوید که سیاست خارجی ایالات متحده از حقوق بشر همه مردم، از جمله حقوق افرادLGBTQI+  محافظت می کند.

“اسکات باسبی” از وزارت امور خارجه در یک رویداد مجازی برای بزرگداشت روز آشکارسازی تراجنسیتی در ۳۱ مارس گفت: “در حالیکه پیشرفت هایی صورت گرفته اند، نقض حقوق بشر علیه افراد تراجنسیتی، به ویژه زنان رنگین پوست و غیردودویی در بسیاری از کشورهای جهان بسیار رایج است. دولت ها موظفند به کرامت و آزادی های بنیادین همه مردم، ازجمله افراد LGBTQI+ احترام بگذارند و از آن دفاع کنند.”

فعالان حقوق افراد تراجنسیتی از بنگلادش، مکزیک و لهستان نیز در مورد حمایت از حقوق LGBTQI+ در سراسر جهان صحبت می کنند.

این سه فعال بر لزوم پذیرش بیشتر و ایمن سازی فضاهای عمومی برای جامعه تراجنسی ها در همه جا تأکید ورزیدند.

چابر (© Sophie Degroote/ILGA-Europe)
چابر (© Sophie Degroote/ILGA-Europe)

چابر، یک فعال لهستانی که یکی از رئیسان صندوق بین المللی ترنس و مدیر امور مالی گروه  ILGA-Europe  است، گفت: “زندگی و تجربه های مردم نباید مورد بحث باشند.”

چابر خواستار درک و فهم عمیق تری از مبارزات جامعه بین المللی افراد تراجنسیتی توسط متحدان و مدافعان شد. او گفت: “فضاهای عمومی به ما تعلق دارند. ما ارزشمند هستیم، تجربه های ما واقعی هستند، و هر روز ما به یکدیگر نزدیکتر می شویم.”

تاشنووا عنان شیشیر، نخستین مجری اخبار تراجنسیتی در بنگلادش، اظهار نظرهای چابر  را درباره پذیرش و شمول تراجنسیتی ها بازتاب نمود.

او گفت: “ما هم درد، غم و اندوه و عشق را مانند همه تجریه می کنیم. موانع طبقاتی و دیگر موانع را فراموش کنید. با ما به عنوان یک انسان رفتار کنید.”

تاشنووا عنان شیشیر و دو نفر دیگر پشت میز با لپ تاپ . (© Al-emrun Garjon/AP Images)
تاشنووا عنان شیشیر، نخستین مجری اخبار تراجنسیتی در بنگلادش (وسط) بولتن خبری را در ۹ مارس می خواند. (© Al-emrun Garjon/AP Images)

زوئی جوفری، یک فعال مکزیکی معتقد است که جامعه بین المللی تراجنسیتی می تواند صادقانه و در خوشبختی زندگی کند. این بازیگر و مجری تلویزیون گفت، این کار با آشکارسازی بیشتر تاریخ و تجربه های افراد تراجنسیتی آغاز می شود.

او گفت: “امروز هدف ما برخوردای از حقوق و فرصت های یکسان، و صحبت درباره امید است. امروز، ما باید به داستان های متفاوتی توجه کنیم- داستان زندگی افراد تراجنسیتی و غیردودیی باید در رسانه ها بیان شود.”

این رویداد مجازی توسط دفتر دموکراسی، حقوق بشر، و کار؛ وglifaa ، گروه رسمی حامی کارمندان LGBTQI+ در وزارت امور خارجه حمایت مالی شد.