ایالات متحده از حق اعتراض به ناعدالتی محافظت می کند – ویدیو

در ایالات متحده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق تجمع مسالمت آمیز و حق درخواست از دولت طبق قانون محفوظ هستند.

این آزادی ها آمریکایی ها را قادر می سازند تا به عنوان یک کشور پیشرفت کنند.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه در سخنرانی که در ١۹ ژوئن در نشست کپنهاگ ایراد کرد گفت: “تمام دنیا شاهد مناظرات سخت و دشوار ما است. ولی این تعهد ما را به ارزش های اساسی و تلاش های مداوم برای ایجاد یک اتحادیه بهتر بازتاب می کند.”