ایالات متحده با کار اجباری در سین کیانگ مخالفت می کند

On left a trailer truck with door open showing stacks of boxes and on right an outstretched arm holding a packaged piece of hair (U.S. Customs and Border Protection)
مأموران گمرک و مرزبانی ایالات متحده در ماه ژوئیه نزدیک به سیزده تن محصولات مو را که احتمالاً با استفاده از کار اجباری در سین کیانگ ساخته شده اند را توقیف کردند. (اداره گمرک و مرزبانی ایالات متحده) Courtesy Photo

دولت آمریكا در حال انجام اقدامات برای رسیدگی به وضعیت در اردوگاه های کار اجباری در منطقه سین کیانگ چین است. حزب کمونیست چین میلیون ها اویغور و دیگر اقلیت های قومی اکثراً مسلمان را در این استان سرکوب می کند و در این اردوگاه ها به “بازآموزی” و عقیم سازی اجباری دست زده و اماکن مذهبی این استان را تخریب می کند.

ایالات متحده واردات کالاهای ساخته شده و حاصل کار اجباری را منع کرده، شرکت ها و مقامات چینی مسئول سوءرفتار در این منطقه را تحت تحریم قرار داده و به شرکت های آمریکایی در مورد مشارکت با شرکت های مستقر در سین کیانگ که ممکن است در نقض حقوق بشر دست داشته باشند، هشدار داده است.

در ماه ژوئیه، مأموران گمرک و مرزبانی ایالات متحده سیزده تن محصولات مو  که از سین کیانگ ارسال شده و احتمالاً با استفاده از کار اجباری ساخته شده بودند را توقیف کردند. در پی توقیف این محموله ها، اداره گمرک و حفاظت مرزی واردات کالاهای شرکت هایی که مظنون به استفاده و سود از کار اجباری در سین کیانگ هستند را در سرتاسر کشور منع کرد.

Uniformed officers handling stacks of boxes, 'CBP' on back of their shirts (U.S. Customs and Border Protection)
مأموران گمرک و مرزبانی محموله ای از لوازم مو را که احتمالاً با اسفاده از کار اجباری ساخته شده اند را بازرسی می کنند. (اداره گمرک و مرزبانی ایالات متحده)

برندا اسمیث، دستیار اجرایی کمیسر دفتر بازرگانی اداره گمرک و مرزبانی ایالات متحده گفت: “نحوه تولید این کالاها نقض بسیار جدی حقوق بشر است.”

از سال ۲۰۱۷ به این سو، حزب کمونیست چین بیش از یک میلیون اویغور و دیگر اقلیت های قومی را در اردوگاه های بازآموزی در سین کیانگ حبس نگه داشته است. کارزار از بین بردن فرهنگ، مذهب و زبان اویغوری تخریب یا تبدیل مساجد، ازدواج های اجباری، عقیم سازی گسترده زنان گروه های اقلیت و کار اجباری را شامل می شود.

به منظور مبارزه با کار اجباری در نقطه آغاز، وزارت خزانه داری ایالات متحده در ۳۱ ژوئیه  شرکت تولید و ساخت و ساز سین کیانگ (XPCC) را به دلیل ارتباط با نقض جدی حقوق بشر علیه اقلیت های قومی در سین کیانگ تحت تحریم قرار داد.

Cars and people waiting outside large gated and guarded facility (© Ng Han Guan/AP Images)
اداره گمرک و مرزبانی ایالات متحده واردات کلاه گیس هایی که احتمالاً با استفاده از کار اجباری در اردوگاه های بازآموزی مانند این در سین کیانگ ساخته شده اند را منع کرده است. (© Ng Han Guan/AP Images)

به گفته یک تحلیلگر زنجیره تأمین، شرکت تولید و ساخت و ساز سین کیانگ، یک سازمان شبه نظامی که به حزب کمونیست گزارش می دهد، ۲۰ درصد فعالیت های اقتصادی در سین کیانگ را کنترل و بیش از ۸۰۰ هزار شرکت فرعی را اداره می کند.

این تحریم ها دارایی شرکت تولید و ساخت و ساز سین کیانگ و شرکت های فرعی آن را مسدود کرده و از دسترسی آنها به سیستم مالی ایالات متحده و معامله با شرکت های آمریکایی جلوگیری می کند.

استیون ت. منوچین وزیر خزانه داری در بیانیه ای در ۳۱ ژوئیه گفت: “ایالات متحده متعهد است تا از وسعت قدرت مالی خود برای پاسخگو دانستن ناقضان حقوق بشر در سین کیانگ و سراسر جهان استفاده كند.”

ایالات متحده در ۹ ژوئیه، چن کوانگوو، دبیر حزب کمونیست چین در سین کیانگ را که بر اردوگاه های بازآموزی نظارت دارد تحریم کرد. چن همچنین بر فعالیت های سازمان XPCC  نظارت دارد.

ایالات متحده با کسب و کارهایی که با شرکت های مستقر در چین مشارکت دارند همکاری می کند تا زنجیره تأمین آنها را از کار اجباری رها کند. نهادهای دولتی ایالات متحده در اول ژوئیه یک برگه مشاوره تجاری در مورد زنجیره تأمین سین کیانگ صادر کردند و به شرکت ها در مورد خطرات قانونی، اقتصادی، و اعتباری ناشی از تجارت با شرکت های چینی که در نقض حقوق بشر دست دارند، هشدار دادند.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده هنگام صدور این هشدارنامه گفت: “هیچ کسی نمی خواهد محصولات و کالاهای ارزان قیمتی که توسط کار اجباری در غرب چین ساخته می شوند را خریداری کند.”