ایالات متحده برای مدیریت مهاجرت با رهبران آمریکای مرکزی همکاری می کند

کامالا هریس و الخاندرو جیاماتئی بین پرچم ایالات متحده و گواتمالا ایستاده اند و از بالکن دست تکان می دهند. (© Jacquelyn Martin/AP Images)
کامالا هریس معاون رئیس جمهوری و الخاندرو جیاماتئی، رئیس جمهوری گواتمالا در ۷ ژوئن در کاخ ملی در گواتمالا. (© Jacquelyn Martin/AP Images)

ایالات متحده برای رسیدگی به علل و ریشه های اصلی مهاجرت بی رویه با رهبران آمریکای مرکزی – در دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی همکاری می کند.

ریكاردو زونیگا، نماینده ویژه وزارت امور خارجه در امور کشورهای مثلث شمالی در یک جلسه توجیهی در ۲۲ آوریل گفت: “هدف ما همکاری با مردم آمریكای مرکزی برای ایجاد جوامعی ایمن، مرفه و دموكراتیک است تا شهروندان بتوانند در آن زندگی خود را با عزت و کرامت بسازند.”

زونیگا گفت: “من به آمریکای مرکزی سفر کرده ام و یک سری جلسات با رهبران گواتمالا، السالوادور و هندوراس در مورد همکاری با یکدیگر به منظور پرداختن به عواملی که موجب مهاجرت بی رویه گسترده می شوند، داشته ام.”

کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری و زونیگا همچنین برای درک علل ریشه ای که مردم آمریکای مرکزی را به ترک خانه و پیش گرفتن سفر خطرناک می رانند، با گروه های اجتماعی، اعضای بخش خصوصی و رسانه ها ملاقات کرده اند.

کامالا هریس پیش از یک نشست دوجانبه با رئیس جمهور آلخاندرو جیاماتئی از گواتمالا در ۷ ژوئن گفت: “ما همسایه هستیم. و بنابراین موضع ایالات متحده این است که ما به هم متصل هستیم. ما روابط خانوادگی مشترکی داریم. روابط ما تاریخی هستند. و مهم است که با آغاز دوره ای جدید، مفهوم و اهمیت این رابطه را به عنوان همسایگان یکدیگر به رسمیت بشناسیم.”

بخشی از اهداف معاون رئیس جمهوری و زونیگا همکاری با این رهبران برای ریشه کنی فساد در جامعه و در عین حال همکاری با بخش خصوصی و دولتی ایالات متحده برای افزایش فرصت های اقتصادی برای مردم آمریکای مرکزی می باشد.

هریس در مورد احساس امیدواری که رهبران می توانند به مردم خود بدهند، گفت: “این باید با اعتماد سازی همراه باشد. باید با نتایج ملموس همراه باشد. ما به عنوان رهبران کشورمان باید مردم را متقاعد کنیم که می توانند به آینده خود و فرزندانشان امیدوار باشند.”