ایالات متحده بر توجه بیشتر به بحران قاچاق حیات وحش تاکید می کند

تصاویر ببرها، فیل ها، کرگدن ها و دیگر گونه های در معرض خطر انقراض در دوم مارس، در آستانه روز جهانی حیات وحش با نورافشانی بر روی ساختمان وزارت امور خارجه به نمایش گذاشته شدند. این تصاویر از فیلم مستند “مقابله با انقراض” برگرفته شده بودند. این رویداد با همکاری شرکت رسانه ای ارتباطات دیسکاوری، شرکت وولکان، و وزارت امور خارجه به منظور مبارزه با قاچاق حیات وحش به وقوع پیوست. به نظر می رسید که حیوانات بین پنجره های دفاتر مقامات دولتی پرسه می زدند:

(وزارت امور خارجه/ دی. ای. پیترسون)

تقریبا همه اعضای بدن ببرها، از سبیل شان گرفته تا پوست راه راه باشکوه شان، در بازار سیاه خرید و فروش می شود.

(وزارت امور خارجه/ دی. ای. پیترسون)

فیل ها به خاطر عاج شان شکار می شوند، یا به عنوان یک نشان پیروزی و قدرت و یا برای کنده کاری اشیا و جواهرات.

(وزارت امور خارجه/ دی. ای. پیترسون)

تقاضای فراوانی برای شاخ کرگدن در بازار سیاه جهانی وجود دارد. به اشتباه باور می شود که شاخ این حیوان روماتیسم، نقرس یا حتی سرطان را درمان می کند.

(وزارت امور خارجه/ دی. ای. پیترسون)

شیرها در اثر از بین رفتن زیستگاه شان و شکار غیرقانونی در معرض خطر انقراض قرار دارند.

درحالیکه مصرف کنندگان در سراسر جهان از بحران شکار غیرقانونی آگاهی پیدا می کنند، و همکاری های بین المللی برای مبارزه با قاچاق حیات وحش افزایش می یابند، تقاضا برای عاج کاهش یافته است. ببینید شما برای نجات حیات وحش چه کار می توانید انجام دهید.