ایالات متحده به جزایر اقیانوس آرام در مبارزه با کووید-١٩ کمک می کند

Woman holding a baby (© Laszlo Mates/Shutterstock)
ایالات متحده به کشورهای جزایر اقیانوس آرام در مبارزه با کووید-١٩ کمک می کند، ازجمله از طریق کمک مالی به مراکز بهداشتی مانند این در وانواتو، در می ٢۰١٩. . (© Laszlo Mates/Shutterstock)

ایالات متحده برای کنترل و پیشگیری از کووید-١٩ نزدیک به ۴۰ میلیون دلار کمک مالی به جزایر اقیانوس آرام اختصاص داده است.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در ٢٩ آوریل هنگام گفتگو درباره واکنش جهانی ایالات متحده در مقابله با کووید-١٩ گفت: “من به اقداماتی که در منطقه هند- آرام به انجام رسانده ایم، به ویژه افتخار می کنم.”

کمک های مالی ایالات متحده در جزایر اقیانوس آرام برای تامین هزینه بهبود آماده سازی آزمایش ها، کنترل عفونت و ارتباطات در زمینه بهداشت عمومی به کار گرفته خواهند شد.

به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، در طی بیست سال گذشته ایالات متحده بیش از ۵ میلیارد دلار کمک مالی به جزایر اقیانوس آرام اختصاص داده است، ازجمله بیش از ۶٢۰ میلیون دلار در عرصه بهداشت.

این کمک های مالی عبارتند از:

  • ۵‚٢٧ میلیون دلار از سوی چندین سازمان فدرال ازجمله مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها و وزارت کشور به ایالات فدرال میکرونزی، جزایر مارشال، و پالائو.
  • ٩‚١ میلیون دلار از سوی وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده به پاپوآ گینه نو.
  • ۸‚٩ میلیون دلار از سوی وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده به سایر جزایر اقیانوس آرام.

 

U.S_Helps_Pacific_PERSIANکمک های مالی آمریکا به ایالات فدرال میکرونزی، جزایر مارشال و پالائو همچنین به دولت های این کشورها در بهبود ظرفیت بیمارستان ها، گسترش تست و آزمایش های غربالگری، و کسب کالاهای پزشکی لازم کمک خواهد کرد. هر یک از این سه کشور رابطه خاصی با ایالات متحده دارد که بر پیمان اتحادیه آزاد پایه گذاشته شده است. طبق این توافق بین المللی  ایالات متحده مسئولیت دفاع و امور امنیتی این کشورها را به عهده دارد.

ایالات متحده همچنین با دانشجویان مرکز آموزش و پرورش ناشنوایان ماجورو در جزایر مارشال برای تهیه یک ویدیوی آموزشی برای نشان دادن شیوه درست دست شستن به زبان اشاره، همکاری کرد.

این ویدیو که با مشارکت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، سازمان بین المللی مهاجرت، و دولت محلی تهیه و تولید شد، بخشی از اقدامات گسترده تر طرح ارتباطات و بهداشت عمومی  برای کمک به آماده سازی این جزایر در مقابله و کنترل کووید-١٩ بود.

جوزف سیلا، سفیر آمریکا در فیجی، کیریباتی، نائورو، تونگا و تووالو گفت: “به عنوان همسایه، هم پیمان و شریک شما در اقیانوس آرام، دولت ایالات متحده با شفافیت عمل می کند و در این دوران چالش انگیز به ایستادن در کنار مردم منطقه پاسیفیک همچنان متعهد باقی می ماند.”