ایالات متحده به مقابله با شیوع کووید-١٩ در خاورمیانه و شمال آفریقا کمک می کند

(DVIDS/Courtesy Photo)
به عنوان بخشی از تلاش های آمریکا و نیروهای ائتلاف، برای پیشگیری از کووید-١٩ و درمان آن در زندان ها و بیمارستان های کشور، در ٢٧ مارس وانت ها در شمال شرقی کشور کالاهای پزشکی توزیع می کنند. (DVIDS/Courtesy Photo)

ایالات متحده برای مبارزه با همه گیری کووید-١٩، بیش از ١١۰ میلیون دلار کمک مالی به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ازجمله سوریه، عراق، اردن، لبنان، مراکش، و همچنین کرانه باختری اهدا کرده است.

این کمک مالی برای بهبود فرآیند تشخیص بیماری و پیشگیری، تقویت ظرفیت آزمایشگاه ها و درمان بیماران به کار بسته خواهد شد. افزوده بر این، ایالات متحده به منظور تامین آب  پاکیزه و حمایت از برنامه های  بهداشتی و خدمات نظافتی با سازمان های بشردوستانه مشارکت خواهد کرد.

حمایت ایالات متحده از سوریه

ایالات متحده نزدیک به ٣١ میلیون دلار به واکنش در مقابله با کووید-١٩ در سوریه ارائه می   دهد. شهروندان این کشور که همچنان تحت سلطه یک رژیم سرکوبگر رنج می برند، اکنون با یک بیماری همه گیر نیز مواجه هستند.

جیمز جفری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه در بیانیه ای که در ٣۰ مارس منتشر شد، گفت: “مردم سوریه می توانند برای ارائه کمک های بشردوستانه به نیازمندان و همکاری با سازمان های محلی جهت کاهش تأثیرات این ویروس همه گیر روی ایالات متحده حساب کنند. ما همچنان کنار آنها ایستاده ایم.”

جفری گفت، در حالیکه ایالات متحده رژیم اسد را به خاطر اقدامات قساوت آمیز مداوم علیه مردم سوریه تحت تحریم قرار داده است، این تحریم ها مانع رساندن مواد غذایی، دارو و دیگر کالاهای امدادی به مردم عادی سوریه نمی شوند.

استحکام بخشیدن به برنامه های آماده سازی

ایالات متحده در طول این بحران بیش از ٣۰ میلیون دلار به عراق کمک رسانده است، ازجمله ١‚١٩ میلیون دلار برای برنامه های بهداشتی و امدادی در صورت وقوع فجایع. این مبلغ افزوده بر بیش از ٧۰ میلیارد دلار کمک مالی است که ایالات متحده در طی بیست سال گذاشته به عراق ارائه کرده است، ازجمله اختصاص نزدیک به ۴ میلیارد دلار به تلاش ها در عرصه بهداشت عمومی این کشور.

افزوده بر اقدامات امدادی در دست در عرصه اقتصاد، امنیت، و کمک های بشردوستانه به اردن، ایالات متحده دست کم ٣‚۸ میلیون دلار دیگر را به اقدامات خاص مربوط به کووید-١٩ برای کمک به این کشور در مقابله با بحران بهداشتی کنونی اختصاص می دهد. ایالات متحده همچنین ١٢ میلیون دلار به لیبی، بیش از ٣‚١٣ میلیون دلار به لبنان، و ٧‚۵ میلیون دلار به مراکش اهدا کرده است. هدف این کمک های مالی، استحکام بخشیدن به چهارچوب بهداشتی این کشورها برای آماده سازی از طریق تقویت برنامه های تشخیص و واکنش به بیماری است.

دیوید فیشر، سفیر ایالات متحده در مراکش گفت: “ما با شرکای دراز مدت خود مانند مراکش جهت تقویت توانایی جهانی برای کنترل بیماری های همه گیر در منشأ و کمینه ساختن تأثیرشان همکاری می کنیم.”

 سازمان های خصوصی ایالات متحده نیز کمک می کنند

شرکت های خصوصی و سازمان های نیکوکاری آمریکایی نیز به این تلاش ها کمک می کنند. یک نمونه خوب، سازمان غیرانتفاعی روحیه آمریکا است که به سربازان لبنانی که در خط مقدم مبارزه با کووید-١٩ خدمت می کنند، تجهیزات پزشکی و حفاظت فردی ارائه می دهند. به گفته رادفورد کاکس، مدیر کل بیگ تگزاس باربیکیو و وافل هاوس، این رسوران ها به جوامع آسیب پذیر در بحرین سوپ هدیه کردند.