ایالات متحده به همه گیری کووید-۱۹ پاسخ می دهد – ویدیو

ایالات متحده با ارائه واکسن های ایمن و مؤثر به حداکثر مردم و انجام هر کار ممکن برای افزایش عرضه، به همه گیری کووید-۱۹ پاسخ می دهد. کشورها برای رساندن واکسن ها به مردم به سیستم های بهداشتی قوی نیاز دارند.

از آنجا که کووید-۱۹ در بسیاری از کشورها سلامتی، آموزش، مشاغل و مبارزه با اِچ آی وی و ایدز را مختل کرده است، ایالات متحده به کشورهای سراسر جهان کمک های بشردوستانه ارائه می دهد.

ایالات متحده با همکاری با شرکای خود در حال توسعه یک طرح جهانی برای امنیت بهداشتی است تا جهان بتواند برای شناسایی و تشخیص تهدیدهای بهداشتی آینده، و همچنین پیشگیری و واکنش به آنها آمادگی پیدا کند.