ایالات متحده به کسب و کارها برای جلوگیری از کار اجباری در سین کیانگ کمک می کند

Men tying down plastic sheeting next to farm equipment in a field. (© Mark Schiefelbein/AP Images)
دولت ایالات متحده از شرکت ها می خواهد اطمینان یابند که زنجیره های تأمین آنها از کار اجباری در سین کیانگ پشتیبانی نمی کنند. در این عکس، مردها طی یک سفر سازمان یافته توسط دولت چین برای روزنامه نگاران خارجی در سین کیانگ کار می کنند. (© Mark Schiefelbein/AP Images)

دولت ایالات متحده برگه مشاوره تجاری خود را برای کمک به کسب و کارها در محافظت از زنجیره تأمین و سرمایه گذاری های خود در برابر خطر کار اجباری یا سایر موارد نقض حقوق بشر در سین کیانگ به روز رسانی می کند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه در بیانیه ای در ۱۳ ژوئیه گفت: “برگه مشاوره به روز شده، خطرات فزاینده برای کسب و کارهایی که دارای زنجیره تأمین و پیوندهای سرمایه گذاری به سین کیانگ هستند را با توجه به دست داشتن این نهادها در کار اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشر در این استان و سراسر چین برجسته می سازد.”

وزارت امور خارجه و پنج آژانس دولتی دیگر ایالات متحده در ۱۳ ژوئیه دستورالعمل به روزرسانی شده در رابطه با زنجیر تأمین سین کیانگ را برای کسب و کارها صادر کردند (PDF, 697KB). این سند راهنما به کسب و کارها در مورد خطرات قانونی، اقتصادی و بدنامی در صورت ارتباط میان زنجیره های تأمین با سوءرفتارهای جمهوری خلق چین (PRC) در سین کیانگ هشدار می دهد. بنا بر این سند، شركت هایی كه محصولات خود را از سین کیانگ تهیه می كنند، به احتمال زیاد قوانین ایالات متحده را نقض می کنند.

بلینکن صدور این برگه مشاوره تجاری را به تلاش های ایالات متحده و شرکای بین المللی برای پاسخگو قرار دادن جمهوری خلق چین به خاطر کار اجباری، جنایات علیه بشریت و نسل کشی در سین کیانگ نسبت داد.

برگه مشاوره تجاری جدید دولت ایالات متحده، نسخه اصلی را که در اول ژوئیه ۲۰۲۰ صادر شده بود، به روزرسانی می کند.

حداقل از مارس ۲۰۱۷ تا کنون، جمهوری خلق چین یک کارزار سرکوب علیه اویغورهای اکثراً مسلمان و اعضای سایر اقلیت های قومی و مذهبی را در سین کیانگ در دست انجام داشته است.

برگه مشاوره جدید هشدار می دهد که بسیاری از شرکت های مستقر در جمهوری خلق چین در جرایم صورت گرفته توسط رژیم شریک هستند، از جمله حبس بیش از یک میلیون نفر در اردوگاه های بازآموزی، نظارت گسترده و کار اجباری تحت حمایت دولت در همه صنایع، از جمله کشاورزی، معدن، انرژی های تجدید پذیر و منسوجات.

دولت ایالات متحده از کسب و کارها و سرمایه گذاران مصراً می خواهد زنجیره تأمین و معاملات تجاری شرکت ها یا محصولات مرتبط با سین کیانگ را مورد بررسی قرار دهند و به آنها هشدار می دهد که از همکاری با شرکت های چینی که از کار اجباری استفاده می کنند، شرکت هایی که به نهادهای نظارتی فناوری عرضه می کنند، و یا نهادهای مالی که امکان سرکوب را فراهم می کنند، امتناع ورزند.

بنا بر این برگه مشاوره، کسب و کارها، پژوهشگران، سرمایه گذاران و دیگران “در صورت تعامل با اشخاصی که در نقض حقوق بشر در سین کیانگ نقش دارند یا به آنها مرتبط هستند، باید از خطرات قابل توجه اقتصادی، قانونی، و بدنامی که با آن مواجه خواهند بود آگاه باشند.”

این برگه مشاوره همچنین راهنمایی های لازم را در مورد فناوری های نظارتی و اطلاعات به روزشده درباره اقدامات دولت ایالات متحده برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط جمهوری خلق چین ارائه می دهد، ازجمله تحریم ها علیه مقامات کمونیست چین مسئول نقض حقوق بشر و اجرای بند ۳۰۷ قانون تعرفه سال ۱۹۳۰ که واردات کالاهایی که مظنون به استفاده از کار اجباری هستند را منع می کند.