ایالات متحده تعهد خود را نسبت به کشورهای منطقه مکونگ تحکیم می کند

(© Heng Sinith/AP Images)
ماهیگیران کامبوجی برای غذا و شغل به رودخانه مکونگ اتکا دارند. مکونگ غذا و معیشت بیش از ۶۰ میلیون نفر را در جنوب شرقی آسیا فراهم می کند. (© Heng Sinith/AP Images)

ایالات متحده پشتیبانی دیرینه خود را از کشورهای حوزه مکونگ که با تهدیدهای فزاینده خشکسالی، جرایم فراملی و همه گیری جهانی روبرو هستند، تحکیم می کند.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه اخیراً از یک مشارکت جدید بین ایالات متحده- مکونگ خبر داد. ایالات متحده از طریق این مشارکت قصد دارد بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به حمایت از خودمختاری و استقلال اقتصادی پنج کشور واقع در امتداد رودخانه مکونگ: برمه، کامبوج، لائوس، تایلند و ویتنام اختصاص دهد.

پامپئو در بیانیه ای در ۱۴ سپتامبر گفت: “مشارکت جدید بین ایالات متحده- مکونگ به خودمختاری، استقلال اقتصادی، حکمرانی خوب و رشد پایدار کشورهای شریک مکونگ متعهد است.”

پامپئو همچنین از بابت شرکت های ساختمانی دولتی خلق چین که استقلال اقتصادی کشورها را تهدید می کنند و به محیط زیست آسیب وارد می کنند، ابراز نگرانی کرد. او متذکر شد که جرایم سازمان یافته فراملی در مناطق اقتصادی تحت کنترل جمهوری خلق چین افزایش یافته است.

به عنوان مثال، مؤسسه صلح ایالات متحده در گزارش اخیر خود از سه پروژه توسعه جدید که در برمه در حال انجام هستند خبر داد که با جرایم سازمان یافته جمهوری خلق چین ارتباط دارند.

این مشارکت جدید در حالی صورت می گیرد كه عملیات سد سازی در آب های اصلی رودخانه مكونگ در جمهوری خلق چین برای امرار معاش و محیط طبیعی در كشورهای پایین دست رودخانه تهدید جدی ایجاد کرده اند.

در حمایت از این مشارکت، ایالات متحده قصد دارد ۵۴ میلیون دلار برای مقابله با جرایم فراملتی ، ۵۲ میلیون دلار برای مبارزه با کووید-۱۹، ۳۳ میلیون دلار برای توسعه بازارهای انرژی، و ۲ میلیون دلار برای مقابله با قاچاق انسان تأمین كند.

این مبلغ به ۵͵۳ میلیارد دلار كمک مالی كه ایالات متحده از سال ۲۰۰۹ به این سو از طریق طرح پایین دست مکونگ و برنامه های دیگر به این منطقه اهدا کرده است، افزوده می شود. این مشارکت به اقدامات در دست انجام، از جمله در زمینه امنیت انرژی و مدیریت فرامرزی آب و سایر منابع طبیعی ادامه خواهد داد.

کشورهای منطقه مکونگ با شرایط خشکسالی شدیدی روبرو هستند که با تصمیم یک جانبه سدسازی جمهوری خلق چین در بالادست، وخیم تر شده است. جمهوری خلق چین یازده سد در امتداد رودخانه مکونگ در بالادست رودخانه ساخته است، و بیش از ۶۰ میلیون نفر را که در پایین دست برای غذا و امرار معیشت به این رودخانه اتکا می کنند را به خطر انداخته است.

(State Dept./M. Rios)

تجزیه و تحلیل اخیر داده های ماهواره ای و  اسناد سطح ارتفاع آب کمیسیون رودخانه مکونگ (MRC) تایید می کنند که سدهای جمهوری خلق چین جریان طبیعی آب این رودخانه را به طور چشمگیری تغییر می دهند. بنا بر شواهد در دست، عملیات یک جانبه سدسازی جمهوری خلق چین شرایط خشکسالی بیش از همیشه وخیم تر کرده و باعث وقوع سیل های فصلی بدون اطلاع رسانی قبلی به همسایگان پایین دست شده است.

این مشکلات ناشی در اثر امتناع جمهوری خلق چین از به اشتراک گذاری داده های حیاتی در مورد جریان آب تشدید یافته اند. ایالات متحده از درخواست کشورهای منطقه مکونگ از حزب کمونیست چین برای پایبندی به تعهدات خود و اشتراک گذاری داده های مربوط به آب این رودخانه در طول سال از طریق مکانیسم های موجود پشتیبانی می کند.

ایالات متحده از طریق این مشارکت جدید به کشورهای منطقه مکونگ کمک می کند تا ظرفیت خود را برای جمع آوری، به اشتراک گذاری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به آب تقویت کنند، و به پشتیبانی از کمیسیون رودخانه مکونگ در ایجاد هماهنگی منطقه ای، برنامه ریزی مشترک، مشارکت ذینفعان و تصمیم گیری مبتنی بر علم ادامه خواهد داد.

پامپئو گفت: “کشورهای منطقه مکونگ تغییرات شگفت انگیزی را طی چند دهه گذشته تجربه کرده اند. از طریق مشارکت جدید ایالات متحده- مکونگ ما مشتاقانه به دنبال سال ها همکاری بیشتر برای تضمین صلح، ایمنی و رفاه در منطقه مکونگ خواهیم بود.”