People in brightly colored costumes dancing (© Sanjeev Verma/Hindustan Times/Getty Images)
رقصندگان راجستانی در مراسم افتتاحیه جشنواره ادبیات جیپور در ژانویه ۲۰۱۶ در محوطه کاخ دیجی در جیپور، هند برنامه اجرا می کنند. جشنواره امسال به دلیل همه گیری به طور مجازی برگزار شد. (© Sanjeev Verma/Hindustan Times/Getty Images)

کتاب ها راهی برای گردهم آوردن مردم – حتی از آن سوی دنیا هستند.

سفارت ایالات متحده آمریکا در دهلی نو اخیراً از جلسه ای در یکی از بزرگترین جشنواره های ادبی جهان، جشنواره ادبیات جیپور ۲۰۲۱ در راجستان هند حمایت به عمل آورد. مشارکت سفارتخانه بیانگر تعهد به تعمیق روابط قوی بین مردم هند و آمریکا است.

Graphic with Jonathan Safran Foer quote on climate crisis and illustration of peacock (Courtesy of Jaipur Literature Festival)
(Courtesy of Jaipur Literature Festival)

در طول دهه گذشته، این جشنواره از نزدیک به ۲۰۰۰ سخنران از جمله اُپرا وینفری، پل بیتی و آمارتیا سِن استقبال کرده، و از بیش از یک میلیون دوستدار ادبیات از هند و سراسر جهان میزبانی کرده است.

در جلسه ای که با حمایت سفارت آمریکا در ۲۸ فوریه برگزار شد، نویسنده آمریکایی جاناتان صفران فوئر و روزنامه نگار آمریکایی جفری گتلمن به بررسی کتاب فوئر تحت عنوان ما آب و هوا هستیم: نجات سیاره از صبحانه آغاز می شود که در ۲۰۱۹ انتشار یافت، پرداختند.

فوئر و گتلمن در مورد اینکه چگونه جمع اقدامات روزمره می توانند در تلاش ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأثیرگذار باشند، بحث و گفتگو کردند.

دونالد هفلین، کاردار سفارت ایالات متحده گفت که با حمایت مالی از این جلسه ما امیدواریم بر “تعهد ایالات متحده در مبارزه با تغییرات آب و هوایی تأکید ورزیم.”

هفلین در ادامه گفت: “در هند، ایالات متحده و کشورهای سراسر جهان کارهای زیادی برای انجام باقی مانده اند. من اطمینان دارم كه ایالات متحده و هند به عنوان دو دموكراسی بزرگ، و اولین و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بر این چالش غلبه خواهند یافت.”

امسال علاوه بر جلسه درباره تغییرات اقلیمی، سفارت ایالات متحده از مجموعه ای از فیلم های کوتاه تحت عنوان “افزایش صدای زنان در تجارت” نیز حمایت مالی به عمل آورد. سفارت  آمریکا همچنین اکران ویژه یک عاقبت ناخوشایند: پاسخگو دانستن قدرتمندان، فیلم مستندی که پیشرفت تلاش های اَل گور، معاون رئیس جمهوری سابق ایالات متحده برای تعلیم مبارزان با تغییرات اقلیمی و تأثیرگذاری بر سیاست های اقلیمی جهانی را به تصویر می کشد، ترتیب داد. پرداختن به تغییرات اقلیمی یکی از اولویت های اصلی روابط دو جانبه ایالات متحده و هند است.

پشتیبانی سفارت ایالات متحده در دهلی نو از جشنواره ادبیات جیپور در سال ۲۰۰۹ با حمایت مالی از حضور هشت نویسنده آمریکایی آغاز شد و در طول سال ها ادامه داشته است.