ایالات متحده در مبارزه با فساد بین المللی پیشگام است

Organization for Economic Cooperation and Development logo (© Shutterstock)
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از تلاش های ایالات متحده برای مبارزه با فساد و رشوه خواری مقامات خارجی تمجید کرد. (© Shutterstock)

یک گروه بین المللی ضد فساد از ایالات متحده به عنوان رهبر جهانی در مبارزه با رشوه و فساد تقدیر می کند.

گروه کاری سازمان همکاری و اقتصادی و توسعه (OECD) در زمینه رشوه خواری در گزارشی در ۱۷ نوامبر از ایالات متحده به خاطر تحکیم قوانین ضد فساد و تشویق دیگران برای پیروی از کنوانسیون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مورد مبارزه با رشوه خواری مقامات دولتی خارجی در معاملات بین المللی تحسین کرد.

در این گزارش آمده است: “ایالات متحده با حفظ نقش برجسته خود در مبارزه با فساد فراملی، قانون رویه های فساد خارجی(FCPA)  را به طور سختگیرانه تر به اجرا گذاشته است.”

گزارش گروه کاری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه رشوه خواری نشان می دهد که بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ ایالات متحده ۱۷۴ شرکت و ۱۱۵ نفر را به جرم رشوه گیری خارجی یا سایر جرایم تحت قانون رویه های فساد خارجی، مجازات یا تحریم کرده است.

این گروه کاری متشکل از ۴۴ کشور عضو است و بر چگونگی اجرای اقدامات ضد فساد در کشورها نظارت می کند. نمایندگان آرژانتین و بریتانیا اقدامات ضد فساد ایالات متحده را برای این گزارش ارزیابی کردند.

این گروه کاری از تخصص و منابع ایالات متحده برای مبارزه با فساد تقدیر می کند و سیاست های موفق، از جمله هماهنگی در تحقیق و حل پرونده ها و آموزش و تعلیم شرکای خارجی برای تقویت اقدامات ضد فساد را برجسته می سازد.

کیل براون، معاون ارشد سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت که ایالات متحده از نزدیک با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همکاری می کند و به عنوان یک الگو در مبارزه با فساد عمل می کند.

براون در بیانیه ای در ۱۷ نوامبر گفت: “ایالات متحده مدتهاست که در مبارزه با رشوه خواری خارجی، رهبری جهانی را بر عهده داشته، و اقدامات ما پایه اصلی تلاش های ضد فساد ایالات متحده است. رشوه خواری مانع عملکرد پاک و رقابتی اقتصاد جهانی می شود، بازارها را تحریف می کند، و هزینه های تجارت در سراسر جهان را افزایش می دهد.”