Closeup of a transgender pride flag waving on the blue sky (© Shutterstock)
ایالات متحده از طریق صندوق برابری جهانی به حمایت و دفاع از حقوق جامعه LGBTQI + در سراسر جهان کمک می کند. تراجنسیتی با پرچم مختص به خود افتخارشان را ابراز می کنند. (© Shutterstock)

در روز بین المللی افراد بیناجنس و هر روز، ایالات متحده از حقوق بشر همجنسگرایان زن و مرد، دوجنسگرایان، تراجنسیتی ها، و افراد کوئیر و بیناجنس (LGBTQI+) در سراسر جهان دفاع می کند.

ایالات متحده برای تأیید این پیام جهانی محکم و پایدار که افراد  LGBTQI+ بدون تبعیض از حقوق بشر و آزادی های بنیادین برخوردار هستند، با گروه هایی در بیش از صد کشور همکاری می کند.

ایالات متحده عضو بنیانگذار صندوق برابری جهانی(GEF) ، یک مشارکت دولتی- خصوصی است که برای ترویح و حمایت از حقوق افراد LGBTQI+ فعالیت می کند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه می گوید: “صندوق برابری جهانی به فعالان حقوق بشر و برنامه های مدافع حقوق بشر در پشتیبانی از جامعه LGBTQI+  برای ایجاد تغییرات مثبت به سازمان های مردمی کمک های ضروری ارائه می دهد، و با حمایت و مشارکت یک ائتلاف بین المللی متشکل از دولت ها، کسب و کارها و بنیادهای هم فکر قدرت می گیرد.”

از طریق برنامه کمک هزینه های کوچک، ابتکار کمک های اضطراری و برنامه های طولانی مدت دفاع از حقوق بشر، صندوق برابری جهانی آگاهی از حقوق افراد تراجنسیتی، افراد با جنسیت باینری و دیگر اعضای جامعه متنوع LGBTQI+ را که در نقاط مختلف جهان با تبعیض مواجه هستند را افزایش می دهد.

سازمان های جامعه مدنی با حمایت مالی صندوق برابری جهانی:

  • خشونت علیه تراجنسیی ها را مستند کرده و به آن واکنش نشان می دهند.
  • برای برخورداری از حمایت قانون در مقابل تبعیض فعالیت می کنند.
  • گروه های مردمی تراجنسیتی ها را توانمند می کنند.
  • به سیاست گذاران و جامعه در مورد نیازها و تجربه های جوامع تراجنسیتی آموزش می دهند.

در حالی که بسیاری از کشورها در سراسر جهان به جرم انگاری وضعیت و رفتار افراد LGBTQI+ از جمله روابط بین همجنسگرایان مبنی بر رضایت طرفین، و آزادی بیان گرایش جنسی و هویت جنسیتی ادامه می دهند، صندوق برابری جهانی از تلاش ها برای صیانت از آزادی ها، رفاه و کرامت جوامع LGBTQI+ پشتیبانی می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد راه هایی که صندوق برابری جهانی از جامعه جهانی LGBTQI+ پشتیبانی می کند، به تارنمای این سازمان مراجعه کنید.