ایالات متحده دنیا را “ایمن تر” می سازد- ویدیو

ایالات متحده همچنان رهبری اقدامات جهانی در مقابله با کووید-١٩ را بر عهده دارد. از طریق برنامه اقدام “ایمن تر،” ایالات متحده دانش و کارشناسی دانشمندان آمریکایی را در مبارزه با این ویروس به شرکای بین المللی به اشتراک می گذارد و به آنها در مقابله با همه گیری یاری می رساند. این ویدیو را تماشا کنید و ببینید ایالات متحده چه نقشی ایفا می کند.