ایالات متحده زنان را برای ایجاد صلح و امنیت پایدار توانمند می کند

Woman gathered in front of a building (© Scott Peterson/Getty Images)
زنان در مراسم فارغ التحصیلی در دانشگاه آمریکایی افغانستان در ماه می ۲۰۱۹ دستاوردهای خود را جشن می گیرند. (© Scott Peterson/Getty Images)

ایالات متحده از طریق راهبرد ایالات متحده در مورد زنان، صلح، و امنیت (WPS) زنان را در سراسر جهان توانمند می کند.

در ۲۰۱۷، ایالات متحده با وضع قانون زنان، صلح و امنیت، به نخستین کشوری تبدیل شد که قانون جامعی را برای ارتقاء جایگاه و ترویج مشارکت زنان در پیشگیری از درگیری و برقراری صلح به اجرا گذاشت.

این رویکرد با همکاری تمام نهادهای دولتی برای پیشبرد مشارکت هدفمند زنان در سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده یک اولویت است.

شورای آمریكا برای زنان، صلح، و امنیت اخیراً از طریق بنیاد هریتج راه اندازی شد تا با تکیه بر قانون WPS  دستاوردهای بیشتری کسب کرده و از طریق جامعه مدنی بر توانمندسازی اقتصادی و سیاسی زنان تمركز كند.

مایکل والتس، نماینده مجلس ایالات متحده در رویدادی به مناسبت راه اندازی این شورا به میزبانی بنیاد هریتج در ۷ اکتبر توضیح داد که اقدامات WPS چگونه به زنان در بهبود بخشیدن به جوامع شان هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی کمک خواهند کرد.

والتس گفت، نقش برجسته و مشهود زنان در جامعه، گروه های افراطی تروریستی را از فعالیت منصرف می کند. او افزود: “جایی که زنان شکوفا می شوند، تندروها جای رشد ندارند.”

والتس تأكید كرد، صلح زمانی برقرار خواهد شد كه زنان از نظر اقتصادی و اجتماعی توانمند باشند، و این در سطح خانواده آغاز می شود. پس از دستیابی به این هدف، کشورها شروع به دیدن نتایج خواهند کرد.

كلی كوری، سفیر سیار ایالات متحده در امور جهانی زنان گفت كه گروه های افراطی و دولت های استبدادی همچنان بزرگترین تهدید برای توانمندسازی زنان و دختران باقی می مانند. او باری دیگر تأکید کرد که ایالات متحده همراه با شرکای همفکر خود تلاش می کند تا اطمینان حاصل شود که زنان در سراسر جهان به طور برابر در ایجاد صلح و رفاه پایدار مشارکت می کنند.

او گفت: “جوامعی که زنان را توانمند می سازند و به آنها امکان مشارکت کامل در اقتصاد، سیاست، و همه حوزه های اجتماعی را می دهد، جوامعی امن تر، مرفه تر، صلح آمیز تر و در کل موفق تر هستند.”

ده ها سال سرمایه گذاری ایالات متحده در طرح های آموزشی، بهداشتی و تجاری برای زنان در افغانستان دستاوردهای قابل توجهی را برای زنان و دختران این کشور به همراه داشته است. در ۲۰۰۱، زنان و دختران افغانستان دسترسی کمی به آموزش داشتند. به گفته جنی مک گی از آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده(USAID) ، امروزه ۴۰ درصد دانش آموزان دبستانی را دختران تشکیل می دهند.

ثبت نام در دانشگاه ها برای تحصیلات عالی نیز رو به افزایش است. به گفته مک گی، در ۲۰۱۹، صد هزار زن افغان در دانشگاه ثبت نام کرده بودند.

این امر تا حدودی به دلیل رویكرد دولت ایالات متحده برای توانمندسازی زنان افغان در عرصه آموزش و تجارت بوده است. ترویج، بزرگترین برنامه دو جانبه زنان آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، به هزاران زن در افغانستان در عرصه تجارت، سیاست، و اقتصاد آموزش و تعلیم داده است.

برنامه ترویج از بیش از ۵ هزار فعال در ۳۴ استان برای حمایت از صدای زنان در جامعه افغان در زمینه صلح و عدالت حمایت کرده و همچنان از مشارکت فراگیر و معنی دار زنان پشتیبانی می کند.

حمایت برنامه ترویج از زنان در اقتصاد منجر به افزایش زنان آموزش دیده و اشتغال آنها به شغل های جدید یا بهتر گشته، و در نمایشگاه های تجاری تحت حمایت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده به زنان صاحب کسب و کار در مذاکره و کسب قراردادهای چند میلیون دلاری یاری رسانده است.

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده با ارائه بورسیه تحصیلی ترویج به کمک به زنان افغان برای تحصیلات دانشگاهی در رشته های علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) و ایجاد فرصت های دیگر ادامه خواهد داد.

مک گی گفت: “اکنون زنان در همه حوزه های عمومی در افغانستان به عنوان آموزگار، کارمند دولت، کارآفرین و روزنامه نگار دیده می شوند. ایالات متحده و دیگر اهداكنندگان بین المللی کمک همچنان در ایستادگی در كنار زنان افغان متعهد باقی می مانند.”