ایالات متحده سالگرد تأسیس سازمان ملل را گرامی می دارد [ویدیو]