ایالات متحده سالگرد ۱۱ سپتامبر را گرامی می دارد

(State Dept./B. Insley)

بیست و یک سال از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، یک فاجعه ملی و بین المللی می گذرد.