ایالات متحده معمار اردوگاه های اویغورها را تحریم می کند

ایالات متحده آمریکا مقامات ارشد حزب کمونیست چین (CCP) مسئول “سوءرفتارهای وحشتناک و مرتب” علیه اعضای گروه های اقلیت مسلمان در سین کیانگ اعمال کرده است.

این تحریم ها که در ۹ ژوئیه توسط وزارت امور خارجه و خزانه داری ایالات متحده اعلاک گشتند، چن کوانگو ، دبیر حزب کمونیست در استان سین کیانگ که بر اردوگاه های بازآموزی نظارت دارد را هدف قرار دادند. بیش از یک میلیون اویغور و اعضای دیگر گروه های اقلیت قومی از سال ۲۰۱۷ در این اروگاه ها در حبس به سر می برند.

ژو هیلون، یکی از معاونان پیشین چن که به عنوان مدیر کمیته سیاسی و حقوقی حزب کمونیست در سین کیانگ، سیاست های مربوط به مدیریت اردوگاه ها را تدوین کرده است نیز  در فهرست تحریم ها قرار گرفت. براساس گزارش ها، زندانیان در اثر شکنجه و سوءرفتار به دست مقامات امنیتی در این اردوگاه ها جان خود را از دست دادند.

مایکل ر. پامپئو، وزیر خارجه آمریكا در بیانیه ای در نهم ژوئیه اظهار داشت: “ایالات متحده در برابر نقض حقوق بشر و هدف گیری اویغورها، قزاق های قومی و اعضای دیگر گروه های اقلیت در سین کیانگ توسط حزب کمونیست چین، ساکت نخواهد ماند.”

پامپئو از کشورهای دیگر خواست كه در محکوم کردن تجاوز حزب کمونیست به حقوق بشر به او بپیوندند.

ایالات متحده مدت ها است که سرکوب اعضای گروه های اقلیت قومی توسط دولت چین را محکوم کرده و اخیراً به کسب و کارها در مورد خطر آسیب های اقتصادی و همچنین مسئولیت قانونی به خاطر همکاری با شرکت هایی که در سین کیانگ در نقض حقوق بشر دست دارند، هشدار داده است.

چن، به عنوان عضو کمیته سیاسی ۲۵ نفره حزب، بلندرتبه ترین مقام رسمی حزب کمونیست چین است به دلیل نقض حقوق بشر از سوی ایالات متحده تحریم شده است. او در سال ۲۰۱۶ فعالیت خود را در سین کیانگ آغاز کرد و بنا به گزارش ها، در سال ۲۰۱۷ ساخت اردوگاه های بازآموزی جمعی که برای تلقین و تثبیت نگرش های سیاسی، کار اجباری و شکنجه شناخته می شوند را به اندازه چشمگیری افزایش داد.

وزارت خزانه داری در بیانیه ای در نهم ژوئیه گفت: “چن با هدف گرفتن  اویغورها و سایر اقلیت های قومی، یک برنامه جامع نظارت، بازداشت و بازاموزی را در سین کیانگ به اجرا گذاشت.”

براساس یک گزارش اخیر، حزب کمونیست چین همچنین به عنوان بخشی از کارزار سرکوب اویغورها و سایر اقلیت های قومی در سین کیانگ، اقدام به عقیم سازی اجباری زنان در این استان کرده است.

تحریم های جدید ایالات متحده افراد و نهاد زیر را نیز شامل می شوند:

  • دفتر امنیت عمومی سین کیانگ (XPSB) که برای ردیابی و بازداشت اقلیت های مسلمان، از هوش مصنوعی استفاده می کند.
  • وانگ مینگشان، مدیر فعلی و دبیر حزب کمونیست در دفتر امنیت عمومی سین کیانگ.
  • هو لیوجون ، دبیر پیشین حزب کمونیست در دفتر امنیت عمومی سین کیانگ.

محدودیت های جدید دارایی های این افراد را مسدود می کند، و از دسترسی آنها به نظام مالی ایالات متحده و تجارت با شهروندان آمریکایی و یا ورود آنها به کشور جلوگیری می کند.

استیون ت. منوچین، وزیر خزانه داری ایالات متحده در بیانیه ای گفت: “ایالات متحده متعهد است تا از وسعت قدرت مالی خود برای پاسخگو دانستن ناقضان حقوق بشر در سین کیانگ و سراسر جهان استفاده كند.”