مردی که میان جمعیتی با چترهای زرد نشسته اند، ایستاده است. (© AP Images)
ارتش برمه معترضین مسالمت آمیز را مورد حمله قرار داد، از جمله در ماندالی، جایی که تظاهرکنندگان در ۱۳مارس خواستار بازگرداندن دموکراسی به کشورشان شدند. (© AP Images)

ایالات متحده به عنوان بخشی از حمایت گسترده آمریکا از مردم برمه، مقامات نظامی این کشور را که مسئول حمله به معترضین مسالمت آمیز هستند، تحت تحریم قرار می دهد.

ارتش برمه پس از کودتای نظامی اول فوریه با دستگیری مخالفان سیاسی و کشتن صدها معترض مسالمت آمیز و سایر افراد، درخواست مردم برمه را برای بازگرداندن دموکراسی سرکوب کرده است.

در واکنش دولت ایالات متحده اخیراً مقامات و واحدهای نظامی برمه را كه مسئول این خشونت ها هستند، و همچنین دو شركت كه از ارتش حمایت به عمل می آورند را تحریم كرد.

آنتونی ج. بلینکن، وزیر امور خارجه در ۲۵ مارس گفت: “این تحریم ها به ویژه رهبران کودتا، منافع اقتصادی ارتش و منابع مالی که از سرکوب وحشیانه ارتش برمه حمایت می کنند را هدف قرار خواهند داد. این اقدامات شامل حال مردم برمه نمی شوند.”

Woman seen through glass sitting on window sill, with reflected silhouette of man looking into sunset (© Anupam Nath/AP Images)
افسران پلیس که از برمه فرار کردند به آسوشیتدپرس گفتند که به آنها دستور داده شده بود به افرادی که از کودتا حمایت نمی کنند، حتی اعضای خانواده خودشان شلیک کنند. (© Anupam Nath/AP Images)

تحریم های اخیر ایالات متحده تان هلینگ، رئیس پلیس برمه و سپهبد آنگ سو، فرمانده عملیات ویژه را هدف می گیرند. دیگر تحریم های ایالات متحده لشکرهای نظامی را که مسئول حمله به معترضین هستند، هدف قرار می دهند.

به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، اعضای لشکر ۳۳ پیاده نظام در ماندالی در ۲۰ فوریه به سمت مردم شلیک کردند، و هر دو لشکر پیاده نظام ۳۳ و ۷۷ از طرح ارتش برمه برای استفاده از نیروی کشنده پشتیبانی می کنند.

ایالات متحده همچنین دو شرکت را که از ارتش حمایت مالی می کنند، تحریم کرد: شرکت عمومی اقتصادی میانمار و شرکت خصوصی اقتصادی میانمار.

افزودن این افراد و نهادها در فهرست تحریم ها به دنبال تحریم های ایالات متحده در ماه فوریه علیه مقامات کنونی یا پیشین برمه انجام می گیرد که یا وابسته به رژیم نظامی و یا مسئول کودتا یا حمله به معترضین هستند.

اتحادیه اروپا نیز در ۲۲ مارس ۱۱ نفر را در ارتباط با کودتا و خشونت های متعاقب  آن تحریم کرد، از جمله برخی از مقاماتی که توسط ایالات متحده تحریم شده بودند.

دولت ایالات متحده برای محافظت از شهروندان برمه و جلوگیری از بازگشت آنها به كشوری که خشونت فرا گرفته است، به تقریباً ۱۶۰۰ از آنها وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) ارائه داده است. الخاندرو مایورکا، وزیر امنیت میهن در ۱۲ مارس برمه را در فهرست کشورها با وضعیت حفاظت شده موقت قرار داد، و بدین ترتیب به شهروندان برمه اجازه داد برای ۱۸ ماه در ایالات متحده بمانند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه در ۲۵ مارس با اشاره به کشته شدن حداقل ۲۷ نفر، از جمله چندین کودک چند روز پیش از آن گفت: “ایالات متحده از گزارش هایی که نیروهای امنیتی برمه به استفاده از نیروی کشنده علیه مردم برمه ادامه می دهند، شوکه و به شدت متأثر است.”

“این اقدامات شنیع و بیرحمانه علیه کودکان، که یکی از آنها هفت ساله هنگامی که در خانه در آغوش پدرش نشسته بود مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، ماهیت وحشتناک حمله رژیم نظامی برمه به مردم خود را نشان می دهد.”