ایالات متحده نوآوری را برای امنیت و رفاه ترویج می دهد

Night Flight Operations on deck of aircraft carrier (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda)
یک بالگرد استرالیایی در ۲ نوامبر روی یک ناوشکن آمریکایی فرود می آید. طبق یک استراتژی فدرال جدید، ایالات متحده جهت پیشبرد فناوری هایی که برای امنیت حیاتی هستند، با شرکای بین المللی خود همکاری می کند. (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda)

ایالات متحده به عنوان رهبر جهانی نوآوری در عرصه فناوری، با شرکای بین المللی خود به منظور پیشبرد برتری رقابتی مشترک همکاری می کند.

کاخ سفید در ۱۵ اکتبر نخستین استراتژی ملی برای فناوری های حیاتی و نوظهور را منتشر کرد و شرح داد که ایالات متحده چگونه از نوآوری جهانی در زمینه های مختلف از هوش مصنوعی گرفته تا رایانش پیشرفته و فناوری های فضایی حمایت به عمل خواهد آورد و رهبری آن را به عهده خواهد داشت.

در این استراتژی آمده است: “ایالات متحده رهبری قاطع خود را در ضروری ترین فناوری های حیاتی و نوظهور (C&ET) حفظ خواهد كرد و متحدان و شرکای خود را برای پیوستن به این تلاش ها دعوت می کند.”

بنا بر این استراتژی، تعهد به پیشبرد نوآوری در عرصه فناوری در حالی انجام می گیرد که حکومت های استبدادی منابع قابل توجهی را به آن اختصاص می دهند و سرچشمه های قدرت ایالات متحده و متحدان را برای به دست گرفتن افسار علم و فناوری در جهان هدف قرار می گیرند. این استراتژی خواستار حفاظت از نوآوری های علمی و فناوری در برابر رژیم هایی است که مالکیت فکری توسعه یافته در جهان آزاد را به طور غیرقانونی بدست می آورند.

“ایالات متحده از تاکتیک های کشورهایی مانند چین و روسیه که فناوری کشورهای دیگر را به سرقت می برند، شرکت ها را وادار به تحویل مالکیت فکری شان می کنند، بازارهای آزاد و عادلانه را تضعیف می کنند، و مخفیانه فناوری های نوظهور غیر نظامی را برای تقویت نیروهای نظامی شان به کار می گیرند، چشم نخواهد پوشید. ” – کاخ سفید

این استراتژی بر دو پایه فناوری حیاتی و نوظهور متمرکز است:

۱ – ترویج نوآوری در امنیت ملی – برای حمایت از توسعه و نوآوری در دانشگاه ها، آزمایشگاه های ملی و بخش خصوصی.

۲ -حفاظت از پیشرفت ها در فناوری – برای جلوگیری از دسترسی ناعادلانه رقبای استراتژیک به دستاوردهای کسب شده.

هر دو پایه این استراتژی مستلزم همکاری با شرکای بین المللی برای تدوین هنجارها و استانداردهایی هستند که از فناوری های حساس محافظت کرده و از ارزش های دموکراتیک حمایت می کنند.

این استراتژی نوآوری ایالات متحده را به یک رویکرد مبتنی بر بازار نسبت می دهد که ایده های جدید تشویق می کند، همکاری با بخش خصوصی را جهت سرمایه گذاری در یک نیروی کار قوی در عرصه علم و فناوری ارتقاء می دهد، مشارکت های دولتی و خصوصی را ترویج کرده و مقررات را کاهش می دهد.

در این استراتژی آمده است: “این رویکرد بازار محور ما را قادر خواهد ساخت تا در برابر الگوهای دولتی که ضایعات تولید می کنند و هیچ مشوقی برای نوآوری ارائه نمی دهند  پیروز شویم.”

“ایالات متحده با متحدان و شرکای خود که ارزش های مشترکی در بازار باز و دموکراتیک و رویکرد بازار محور دارند، به رهبری جهان در عرصه فناوری های حیاتی و نوظهور ادامه خواهد داد.”