ایالات متحده همچنان رهبری مقابله جهانی با کووید-۱۹ را بر عهده دارد

Secretary Pompeo speaking on podium (State Dept./Ron Przysucha)
مایکل ر. پامپئو وزیر، امور خارجه در ۵ اوت با خبرنگاران صحبت می کند. (State Dept./Ron Przysucha)

ایالات متحده ۵͵۲۰ میلیارد دلار کمک به مبارزه جهانی علیه کووید-۱۹ اختصاص داده است، از جمله ۵۳ میلیون دلار از سوی وزارت امور خارجه و بودجه کمک های خارجی آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده.

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه در ۵ اوت حین اعلام کمک های بشردوستانه و اقتصادی گفت: “ایالات متحده همچنان رهبری مقابله جهانی با  کووید-۱۹ را بر عهده دارد.”

از این کمک مالی جدید، ۳۳ میلیون دلار به کمک به مهاجران و پناهندگان اختصاص خواهد گرفت، و جمع کل کمک های وزارت امور خارجه به پناهندگان، آوارگان داخلی، قربانیان جنگ و جوامع میزبان را که در مقابل همه گیری ویروس کرونا به طور خاصی آسیب پذیر هستند را به ۳۵۰ میلیون دلار می رساند.

این کمک مالی قبلاً تا حدودی به جوامع پناهندگان در سراسر جهان، مانند ۲۳ میلیون دلار کمک به پناهندگان سوری در لبنان ارائه داده شده بود. این مبلغ توسط شرکا در مقابله با کووید-۱۹ توزیع گشت.

۲۰ میلیون دلار دیگر از این مبلغ برای کمک به تلاش ها در بهبود یافتن از کووید-۱۹ در بخش هایی مانند دموکراسی، حقوق بشر، بازرگانی و کشاورزی در اختیار کشورهای شریک در آفریقا و آسیا گذاشته خواهد شد.

برای تداوم کمک ها به رشد اقتصادی در سراسر جهان، وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده همچنین از راه اندازی یک صندوق مشارکت بخش خصوصی برای مبارزه با کووید-۱۹ با ۱۰ میلیون دلار خبر دادند. با این وجوه اولیه، وزارت امور خارجه در برنامه هایی سرمایه گذاری خواهد کرد که تأثیرات اقتصادی این همه گیری را در کشورهایی که به سختی تحت تأثیر قرار گرفته اند، کاهش می دهد.

پامپئو گفت: “تلاش های ایالات متحده در مقابله با همه گیری کووید-۱۹ بر اساس چندین دهه رهبری و ارائه کمک های خارجی ادامه خواهند داشت.”