ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا در بارۀ اوکراین، تروریسم و تغییرات آب و هوا اتفاق نظر دارند

جان کری، وزیر امور خارجه، عکسی را از مسافرت آن دو در کنار هم برای شرکت در کنفرانس ۲٠۱۴ لندن دربارۀ افغانستان، به فردریکا موگرینی نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا نشان می دهد. (وزارت امور خارجه)
جان کری، وزیر امور خارجه، عکسی را از مسافرت آن دو در کنار هم برای شرکت در کنفرانس ۲٠۱۴ لندن دربارۀ افغانستان، به فردریکا موگرینی نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا نشان می دهد. (وزارت امور خارجه)

اوکراین در صدر دستور کار دیپلمات های بلند پایۀ ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا در نشست ۲۱ ژانویۀ آنها قرار داشت.

 

جان کری در یک کنفرانس مطبوعاتی با فردریکا موگرینی، نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا گفت: “امروز ما یک وضعیت نگران کننده را در اوکراین، جایی که به وارد آوردن فشار به روسیه برای عمل به موافقتنامۀ مینسک ادامه می دهیم، بازنگری کردیم. این موافقتنامه ای است که آنها امضاء کردند، مورد مذاکره قرار دادند و گفتند که به آن پایبند خواهند بود، و  این موافقتنامه ای است که از نظر توانایی ما برای باز گرداندن حق کامل حاکمیت، و آرامش و ثبات لازم برای یک دگرگونی، حائز اهمیت اساسی است.”

 

موگرینی گفت: “هر گونه تصمیمی دربارۀ تحریم های جدید تنها بر پایۀ اجرای کامل موافقتنامۀ مینسک استوار خواهد بود. و اکنون این در اختیار روس ها است که به تعهدات خود عمل کنند.”

کری از همۀ طرف های منازعه خواست تا به جنگیدن پایان دهند، موافقتنامۀ مینسک را به اجرا بگذارند و تلاش برای یک “دست اندازی فاحش به اراضی” را متوقف سازند.

دیپلمات ها همچنین موافقت کردند که ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا به همکاری با یکدیگر برای پاسخ به چالش تغییرات آب و هوا  ادامه دهند.

کری گفت از این که “اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده به طور فزاینده ای در هماهنگی با یکدیگر برای تعهدات هدفمند از طرف دولت ها برای پیشبرد کار در گردهمایی دسامبر پاریس تلاش می کنند خشنود است.”

موگرینی گفت که ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا بیش از هر زمان دیگری بر روی این موضوع با هماهنگی عمل می کنند و افزود که به اعتقاد او “ما در دسامبر در پاریس می توانیم در ارتباط با تغییرات آب و هوا به یک نتیجۀ تاریخی برسیم.”