ایالات متحده و سازمان ملل نماد حقوق بشر هستند- ویدیو

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده به یك سازمان ملل نو پا كمک كرد تا اعلامیه جهانی حقوق بشر را در  ۱۹۴۸ به تصویب برساند.

اکنون، با گذشت بیش از ۷۰ سال، حقوق بشر در سراسر جهان هنوز مورد حمله قرار دارد. ببینید ایالات متحده و سازمان ملل چگونه به مبارزه برای حرمت ذاتی آدمی و حقوق بشر در سراسر دنیا ادامه می دهند.