ایالات متحده و شرکای بین المللی به برزیل در مبارزه علیه کووید-۱۹ کمک می کنند

یک زن به بازوی یک زن دیگر واکسن تزریق می کند. (© Andre Penner/AP Images)
زنی در سائو پائولو یک دوز واکسن ضد کووید-۱۹ فایزر را دریافت می کند. (© Andre Penner/AP Images)

ایالات متحده و سازمان های شریک میلیون ها دوز واکسن و کمک های دیگر را برای حمایت از برزیل در مبارزه علیه کووید-۱۹ ارسال می کنند.

برزیل که شمار جان باختگان کووید-۱۹ در آن اخیراً از نیم میلیون نفر فراتر رفت، موج جدیدی از این بیماری را تجربه می کند. بیمارستان ها با کمبود تجهیزات پزشکی و کالاهای نجات بخش روبرو هستند و به واکسن های بیشتری نیاز دارند.

دولت ایالات متحده برای تحویل داروها، دستگاه های تنفس و دوزهای واکسن برای کاهش سرعت شیوع و نجات جان در این کشور با شرکای بین المللی خود همکاری می کند.

در ۲۵ ژوئن، ایالات متحده از تحویل ۳ میلیون دوز واکسن تک شات شرکت آمریکایی جانسون و جانسون به برزیل خبر داد. این واکسن ها بخشی از تعهد گسترده ایالات متحده به اهدای ۵۸۰ میلیون دوز واکسن به کشورهای سراسر جهان است.

این تعهد شامل برنامه هایی برای خریداری ۵۰۰ میلیون دوز واکسن فایزر- بایون تِک برای اهدا به کشورها با درآمد کم و متوسط است ​​​​که توسط تعهد بازار پیشرفت به تسهیلات دسترسی جهانی واکسن کووید-۱۹ اتحاد واکسن در این کشورها و هشت کشور اضافی در اتحادیه آفریقا توزیع خواهند شد.

ایالات متحده همچنین به تأمین بیش از ۴ میلیارد دلار برای کوواکس متعهد گشته است، که بیشترین مبلغ توسط یک کشور واحد می باشد.

کوواکس همچنین واکسن ها را به برزیل ارسال می کند. طبق اعلام سازمان بهداشت پان آمریكا (PAHO)، یک میلیون دوز واکسن در ماه مارس به برزیل تحویل داده شدند و ۴۰۰/۸۴۲ دوز دیگر نیز در ماه ژوئن وارد این کشور خواهند شد. طی هفته های آتی، کوواکس بیش از ۴ میلیون دوز واکسن کووید-۱۹ آسترازنکا را به برزیل ارسال خواهد کرد.

دولت و بخش خصوصی ایالات متحده به همراه سازمان های بین المللی و دولت های محلی در برزیل، از روزهای آغازین همه گیری برای کمک و حمایت از سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور همکاری کرده اند، از جمله از طریق تحویل:

  • ۷ میلیون دلار داروی ضروری از سوی دولت ایالات متحده و سازمان بهداشت پان آمریكا در ماه می و ژوئن برای درمان بیماران وخیم کووید-۱۹ که به شدت به دستگاه تنفس نیاز دارند.
  • ۱۰۰۰ دستگاه تنفس از سوی دولت ایالات متحده به وزارت بهداشت برزیل.
  • ۷/۱۹ میلیون دلار کمک بشردوستانه از سوی دولت ایالات متحده هنگام شیوع بیماری برای رفع نیازهای سلامتی و بهداشتی و بهبود پیگیری موارد ابتلا به کووید-۱۹.
  • ۷۵ میلیون دلار از سوی بخش خصوصی ایالات متحده برای کمک به کسب و کارهای کوچک در برزیل برای ادامه فعالیت در طی همه گیری بیماری.