سامانتا پاور، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت: “صرفنظر از این که چه رویداد دیگری در جریان باشد، رسیدگی به وضع محنت بار سوری ها باید در صدر دستور کار ما قرارداشته باشد.”

وی اعلام داشت که برای کمک به مردم سوریه آمریکا نزدیک به ۵٠۸ میلیون دلار دیگر تعهد می کند. این بزرگترین تعهدی است که تا به امروز برای مقابله با بحران انسانی در سوریه در سومین کنفرانس بین المللی تعهد انسان دوستانه برای سوریه که در ۳۱ مارس در کویت سیتی، کویت برگزار گردید، سپرده شده است.

پاور گفت: “هرچند که منطقه در اثر چالش های جدی دیگر در حال تلاطم است، ما هرگز نباید به دیدن رنج مردم سوریه عادت کنیم.”

نمودار همراه با عکس کودکان سوری و متنی در باره کمک انسان دوستانه ایالات متحده به سوریه (عکس از آسوشیتدپرس)
ایالات متحده بیشتر از همه کشورهای دیگر به مردم سوریه کمک های انسان دوستانه ارائه داده است (عکس از آسوشیتدپرس)

بیش از ۱٢٫٢میلیون تن از مردم سوریه، ازجمله پنج میلیون کودک که از خشونت، گرسنگی و بیماری رنج می برند، به کمک اضطراری نیاز دارند.

پاور گفت: “همسایگان سوریه با پذیرفتن پناهندگان سوری سخاوتمندی چشمگیری از خود نشان داده اند و ما باید مصرانه خواستار باز نگهداشتن مرزها شویم.”

مجموع کمک های انسان دوستانه ایالات متحده از آغاز جنگ در سوریه در مارس ٢٠۱۱ از ۳ میلیارد دلار تجاوز کرده است. ایالات متحده همچنان به تنهایی بزرگترین اهداء کننده کمک های انسان دوستانه به کسانی است که از بحران سوریه آسیب دیده اند.

 ایالات متحده این کمک ها را برای درمان ٢ میلیون بیمار در بیمارستان ها و درمانگاه ها و تغذیه نزدیک به هفت میلیون نفر به کار می برد.

پاور گفت: “امروز، ما کشورهای دیگری را به انجام اقداماتی مشابه فرا می خوانیم و کشورهایی را که تاکنون کمک های سخاوتمندانه ای ارائه کرده اند به دادن کمک های بیشتر دعوت می کنیم. بزرگترین بحران انسانی نسل ما، واکنش نسل ما را ایجاب می کند.”

سازمان های انسان دوستانه به رساندن کمک ها به مردم سوریه یاری می دهند. اگر شما مایل به کمک هستید می توانید از طریق گروه هایی نظیر کمیته بین المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر برای این کار اقدام کنید.