ایالات متحده کمک های خود را به مکزیک و کشورهای آمریکای مرکزی برای مبارزه با کووید-١۹ افزایش می دهد

مشارکت ایالات متحده با مکزیک و کشورهای آمریکای مرکزی همچنان به تشویق یک واکنش قوی در مقابل کووید-١۹ و ایجاد آینده اقتصادی درخشان تر برای همه کشورها ادامه می دهد.

از آغاز همه گیری این بیماری، ایالات متحده بیش از ۲۲ میلیون دلار کمک اضافی برای کاهش اثرات کووید-١۹ به السالوادور، گواتمالا، هندوراس و مکزیک ارائه داده است.

این کمک های مالی عبارتند از:

  • ۶‚۶ میلیون دلار کمک بهداشتی و اعتبار مالی به السالوادور
  • ۴‚۸ میلیون دلار به گواتمالا برای استحکام بخشیدن به نهادهای بهداشتی و کمک های بشردوستانه برای بهبود ارتباطات در معرض خطر و بهبود تأسیسات بهداشت آب و فاضلاب.
  • ۴‚۵ میلیون دلار به هندوراس برای بهبود ظرفیت آزمایشگاه ها و توانایی ردگیری بیماری و بهبود تأسیسات بهداشت آب و فاضلاب.
  • بیش از ۸‚١ میلیون دلار به مکزیک برای مقابله با کووید-١۹ در مورد مهاجران، پناهندگان و دیگر گروه های آسیب پذیر.
  • ۸۴۵ هزار دلار کمک بشردوستانه به سازمان های محلی برای کمک به افراد آسیب پذیر در السالوادور، گواتمالا، و هندوراس طی همه گیری.
(State Dept./B. Insley)

علاوه بر این کمک های مالی به کشورهای مذکور برای مبارزه با کووید-١۹، ایالات متحده اخیراً از سرگیری کمک به گواتمالا، هندوراس و السالوادور، و ارائه ۲۵۸ دلار به این سه کشور خبر داد. این کمک هزینه ها به حمایت از تلاش ها در بهبود امنیت، حاکمیت خوب و ایجاد فرصت های اقتصادی برای شهروندان این سه کشور به منظور ساختن آینده ای ایمن و کامیاب اختصاص خواهند گرفت.

 

ایالات متحده به سرمایه گذاری در مشارکت های دولتی- خصوصی و رویکردهای کل دولت برای دستیابی به موفقیت اقتصادی- مانند ابتکار رشد آمریکا– در سراسر منطقه ادامه خواهد داد. تا ماه ژانویه، آژانس غیردولتی ایالات متحده برای توسعه مالی (DFC) بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در عرصه انرژی، آب پاکیزه و خدمات مالی در السالوادور سرمایه گذاری کرده بود.

این آژانس از اختصاص یک وام ۲۰۰ میلیون دلاری به بانک صنعتی گواتمالا خبر داد. هدف از این سرمایه گذاری، “قادر ساختن این کشور به افزایش وام ها به کسب و کارهای کوچک و متوسط است که با ١۴ میلیارد دلار شکاف اعتباری روبرو هستند که توانایی آنها را در رشد، افزایش درآمد، و ایجاد اشتغال محدود می کند.”

این ابتکارات بر تعهد ایالات متحده به یک نیمکره غربی آزاد و دموکراتیک تاکید می کنند.

آدم بوئلر، مدیر اجرایی آژانس غیردولتی ایالات متحده برای توسعه مالی گفت: “این طرح ها به طبقات محروم جوامع در سراسر جهان یاری خواهند رساند. در حالیکه کشورها با پیامدهای بهداشتی و اقتصادی این بیماری همه گیر دست و پنجه نرم می کنند، اثرات این طرح ها به ویژه قابل توجه خواهند بود.”