ایالات متحده یک شریک متعهد در شمالگان است

دو مرد روی صندلی و پرچم هایی پشت سر آنها نشسته اند. (© Saul Loeb/AP Images)
رئیس جمهوری ایسلند، گودنی جوهانسون (راست) در ۱۸ می در ریکیاویک با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار می کند. (© Saul Loeb/AP Images)

ایالات متحده به صلح و رفاه در شمالگان متعهد است و برای مقابله با بحران اقلیمی و دیگر چالش های جهانی با شرکای بین المللی خود همکاری می کند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه در سخنان خود در ۲۱ می در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای شمال، همکاری تاریخی این شورا را برای توسعه صلح آمیز و پایدار منطقه “ضروری” خواند.

بلینکن در این نشست در ریکیاویک، ایسلند گفت: “شمالگان بیش از یک منطقه مهم از لحاظ استراتژیک یا اقتصادی است. این منطقه خانه مردم ما است. ویژگی آن همکاری صلح آمیز بوده و باید همچنین باقی بماند.”

ایالات متحده و هفت کشور دیگر شمالگان بیانیه مشترک ۲۰۲۱ را امضا کردند و بر تعهد این شورا به صلح، ثبات و همکاری در منطقه تأکید ورزیدند. این شورا همچنین اولین برنامه راهبردی خود را با شرح اولویت های کاری هشت کشور و شش سازمان شرکت کننده دائمی بومی در دهه آینده صادر کرد.

بلینکن گفت که این شورا باید به اقدامات زیر اولویت دهد:

  • حصول اطمینان از حکمرانی موثر و حاکمیت قانون.
  • پایان دادن به همه گیری کووید-۱۹ و آماده سازی برای مقابله با تهدیدهای سلامتی در آینده.
  • مقابله با بحران اقلیمی و سایر تهدیدات زیست محیطی.

بلینکن با اشاره به اینکه شمالگان سه برابر سریعتر از میانگین جهانی در حال گرم شدن است، از این شورا برای گزارش تأثیرات تغییرات اقلیمی تشکر کرد اما از کشورها مصراً خواست تا میزان انتشار خود را کاهش دهند. ایالات متحده میزان انتشار کربن سیاه ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی را تا ۳۴٪ کمتر از سطح ۲۰۱۳ کاهش داده است که بیشترین کاهش توسط هر کشور دیگر در این شورا می باشد.

بلینکن گفت، ایالات متحده قصد دارد تا یک میلیون دلار به حمایت از تلاش های اقلیمی شورای شمالگان اختصاص دهد. او به پیشرفت قابل توجهی که این شورا تحت رهبری ایسلند در رسیدگی به چالش های زیست محیطی، از جمله زباله های دریایی داشته نیز اشاره کرد.

وزیر امور خارجه گفت که از آغاز دوره ریاست روسیه بر این شورا استقبال می کند و مشتاقانه در انتظار همکاری های آینده با شورای شمالگان است.