ایالات متحده یک هماهنگ کننده ویژه برای حمایت از تبتی ها منصوب می کند

(© Damir Sagolj/Reuters)
یک افسر پلیس شبه نظامی در مقابل قصر پوتالا در لهاسا، منطقه خودمختار تبت، چین نگهبانی می دهد. (© Damir Sagolj/Reuters)

در حالیکه جمهوری خلق چین اقدامات سرکوبگرانه خود را در تبت افزایش می دهد، ایالات متحده یک مقام ارشد را برای پیشبرد و ترویج خودمختاری معنی دار، حقوق بشر و آزادی مذهبی در تبت منصوب کرده است.

Close-up of Robert A. Destro (© Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images)
رابرت آ. دیسترو، دستیار وزیر امور خارجه (© Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images)

مایکل ر. پامپئو، وزیر امور خارجه در ۱۴ اکتبر از انتصاب رابرت آ. دیسترو، دستیار وزیر امور خارجه در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار به عنوان هماهنگ کننده ویژه برای امور مربوط به تبت خبر داد. دیسترو  گفتگو میان دالایی لاما و جمهوری خلق چین را ترویج خواهد کرد و برای پیشبرد و احترام به حقوق غیرقابل انکار بشر در تبت تلاش خواهد کرد.

پامپئو در ۱۴ اکتبر گفت: “ایالات متحده همچنان بابت سرکوب مردم تبت توسط جمهوری خلق چین، از جمله فقدان خودمختاری معنی دار، وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در تمام منطقه تبت، و محدودیت های سخت و شدید علیه سنت های فرهنگی تبتی ها و آزادی مذهبی در داخل چین نگران است.”

به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری خلق چین در تلاشی برای تأمین کارگران كارخانه های صنایع کشور، تبتی های روستایی را در مراكز آموزشی وادار به بازآموزی سیاسی کرده و به سبک نظامی تعلیم می دهد. در سال جاری، بیش از ۵۰۰ هزار نفر در این مراکز تعلیم دیده اند و چندین هزار نفر به مناطق دور از سبک زندگی عشایری خود منتقل شده اند.

دیسترو به عنوان هماهنگ کننده ویژه:

  • گفتگو بین جمهوری خلق چین و دالایی لاما، رهبر معنوی تبتی را که از ۱۹۵۹ در تبعید به سر می برد، ترویج خواهد کرد.
  • رهبری تلاش های ایالات متحده برای حفاظت از هویت مذهبی، فرهنگی و زبانی منحصر به فرد تبتی ها رابه عهده خواهد داشت.
  • از حقوق بشر تبتی ها در داخل جمهوری خلق چین حمایت خواهد کرد.
  • تلاش های ایالات متحده برای رفع نیازهای بشردوستانه پناهندگان تبتی، ارتقاء توسعه اقتصادی پایدار و حفاظت از محیط زیست در سراسر منطقه تبت را پیش خواهد برد.

برنامه گزارش شده آموزش اجباری در تبت تازه ترین اقدامی است که وزارت امور خارجه “کارزار گسترده تر حزب کمونیست چین برای از بین بردن هویت های قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی گروه های اقلیت در چین” نامیده است.

جمهوری خلق چین همچنان به اعمال کار اجباری در سین کیانگ ادامه می دهد، و مقامات بیش از یک میلیون اویغور و اعضای دیگر گروه های اقلیتی را در اردوگاه های بازآموزی این استان حبس نگه داشته اند. گزارش های اخیر نیز حاکی از آن هستند که جمهوری خلق چین اویغورها، تبتی ها و سایر اقلیت ها را مجبور به کار در کارخانه ها در سرتاسر چین می کند.

پکن صومعه ها را از تدریس زبان تبتی منع کرده است، کودکان را مجبور به ترک خانه های خود و  تحصیل در مدارس شبانه روزی دولتی کرده، و تفسیرهای رسمی را از آیین بودایی تبتی که با ایدئولوژی حزب کمونیست چین مطابق هستند و بر وفاداری به این حزب تأکید می کنند صادر کرده است، و اساساً هویت تبتی را از بودیسم تبتی جدا کرده است.

دیسترو در 14 اکتبر در یک توئیت گفت: “وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر و عدم آزادی مذهبی در منطقه تبت باید مورد توجه قرار گیرند. ایالات متحده همچنان به ایجاد گفتگو میان جمهوری خلق چین و دالایی لاما، حفاظت از فرهنگ بی مانند تبتی ها، و ترویج توسعه پایدار در جوامع تبتی ادامه خواهد داد.”