ادرین لِوِر در مبارزات انتخاباتی اوباما برای ریاست جمهوری در سال ٢۰۰۸ تجربه چندان زیادی نداشت. لِوِر درباره خودش هنگامی که  ٢۳ ساله بود چنین می گوید: “من از برکلی فارغ التحصیل شدم، سوار اتومبیلم شدم و به دفتر ستاد انتخاباتی اوباما رفتم. من به عنوان داوطلب مشغول کار شدم تا آنکه آنها مرا استخدام کردند.” او به سمت مدیریت منطقه ای برنامه ها در ٧ ایالت رسید و اکنون آموخته های خود را برای کمک به رهبران اجتماعی که در سراسر جهان در صدد ایجاد تغییر هستند به کارمی بندد.

یکی از درس های مهم در کمپین انتخاباتی اوباما در سال ٢۰۰۸ کارآیی طرح دانه برفی در امر سازماندهی بود. طرح دانه برفی که نخسین بار توسط مارشال گنز، یک سازمان دهنده با سابقه و استاد دانشگاه هاروارد ارائه شد، رهبران مرتبط با یکدیگر را که هر یک مسئول جنبه ای از کمپین انتخاباتی هستند، جایگزین یک رهبر واحد می کند.

برای کمپین انتخاباتی پرزینت اوباما در سال ٢۰۰۸ ، این به معنای تیم های میدانی در سطح جامعه محلی بود که در فعالیت های گوناگون مانند توزیع برچسب های تبلیغاتی برای سپر اتومبیل ها، جمع آوری اطلاعات تماس مردم در رویدادها، مراجعه خانه به خانه، تهیه گزارش در سطح ایالت مورد نظر برای تبلیغات، یا تحلیل داده های ناحیه ای مربوط به شرکت مردم در رای گیری، شرکت داشتند.

گنز نوشت: “رهبری عبارت از پذیرفتن مسؤلیت برای توانمند ساختن دیگران به منظور رسیدن به هدف مشترک در شرایط عدم قطعیت است.”  گنز می گوید، در این طرح رهبری یک عملکرد است نه یک مقام.

در نمونه زیر، آدمک هایی که به رنگ آبی تیره سازمان دهندگان منطقه ای را که هرکدام با دو آدمک سبز رنگ (معرف هماهنگ کنندگان اجتماعی) تعامل دارند نمایندگی می کنند و آنها نیز به نوبه خود با پنج عضو جامعه محلی (به رنگ آبی روشن) در تعامل هستند.

An illustration of the snowflake model of community organizing, in which a single leader is replaced with interconnected leaders. (State Dept./Doug Thompson)
تصویری از طرح دانه برفی برای سازمان دادن به جامعه محلی که در آن شبکه ای از رهبران مرتبط جایگزین یک رهبر واحد می شوند. (وزارت امور خارجه/ داگ تامپسون)

این تنها یک نمونه از سازماندهی طبق طرح دانه برفی است. در واقع، امکانات برای الگوهای کارآمد سازماندهی بی پایان اند.

لِوِر گفت: “مردم- نه منحصرا در دوره های انتخاباتی- توانسته اند با صحبت و ارتباط برقرار کردن با یکدیگر توانمند شوند. با تلاش برای ایجاد تغییر در قلب ها و فکرها، شما یک پایگاه قدرت تصاعدی می سازید و بدینگونه است که محیط خود و نهایتا جهان را تغییر می دهید.”