ایجاد جهانی نو برای هزارۀ جدید

AED

در آغاز قرن بیش از ده در صد از کودکان جهان پیش از رسیدن به پنجمین سالروز تولد خود می مردند و یک چهارم جمعیت جهان از آب پاکیزه برای نوشیدن محروم بودند.  اما در سال 2000، رهبران جهانی به اتفاق آراء با هشت هدف توسعه هزاره  (MDGs)به منظور کاستن از این ارقام و دیگر آمار ناگوار، تا سال 2015 موافقت کردند.

اکنون، تاریخ تعیین شده برای این هدفها نزدیک می شود، نمایندگان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) دست به کار ارزیابی پیشرفت و تجدید تعهد خود به این طرح بلندپروازانۀ جهانی هستند.  در حالی که حتی یکی این هدف ها هم تا دسامبر 2015 احتمالا به طور کامل تحقق نخواهد یافت، کارشناسان خاطر نشان می کنند که منطقۀ جنوب صحرای آفریقا به پیشرفت بزرگی دست یافته است.

 ارزیابی های کشور به کشور سازمان ملل متحد پیشرفت را ردیابی می کند.

نمادهایی که اهداف هشت گانه توسعه هزاره را نشان می دهند.
1. پایان دادن به فقر مفرط؛ 2. آموزش ابتدایی در سطح همگانی؛ 3. دستیابی به برابری جنسیتی؛ 4. کاهش مرگ و میر کودکان؛ 5. بهبود سلامت مادران؛ 6. مبارزه با اچ آی وی /ایدز، مالاریا و سل؛ 7. دوام پذیری محیط زیست؛ 8. مشارکت های جهانی (سازمان ملل متحد)

در 19 سپتامبر، کری، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده گفت: “ما برای دستیابی به هدفهای بلندپروازانه خود در ارتباط با گرسنگی جهانی، کاستن از انتشارات کربن، یا در رابطه با فقر مفرط، باید در رویکرد خود نسبت به توسعه به همان اندازه دیدی که ارائه می کنیم  بلندپرواز باشیم.

طی اجلاس 2014 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایالات متحده توجه ویژۀ  خود را بر سه چالش مبرم متمرکز می کند.

ریشه کن کردن فقر مفرط

کودکتنی که در فقر زندگی می کنند
عکسی از سازمان ملل متحد/پارک کیبایی

  برخی از هدفهای زیست محیطی پیش از موعد مقرر تحقق یافته اند و از میان آنها می توان به بهبود وضع آلونک نشین ها، دسترسی به آبپاکیزه و پایین آوردن انتشارات گازهای گلخانه ای اشاره کرد. با این همه مشکلات زیست محیطی به سبب کمبود مستراح، جنگل زدایی و انتشارات کربن  همچنان به .قوت خود باقی هستند

هدفهای توسعه هزاره چه دستاوردهای دیگری داشته اند؟

پیشرفت در دیگر هدفها نیز شایان توجه بوده است. اختصاص منابع  مالی به توسعه در 2013 به میزان بی سابقه ای رسید. استفاده از اینترنت در آفریقا ظرف مدت چهار سال به دوبرابر افزایش یافت.  زنان به تعداد بیشتری از هر زمان دیگر به مراقبت های قبل از تولد کودک دسترسی دارند. تقریبا تمامی کودکان کشورهای در حال توسعه در دبستان ثبت نام شده اند. و نجات جان 25 میلیون نفر از مالاریا و سل به اعتبار هدف های توسعه هزاره نوشته شده است.

چشم انداز خود را از دنیایی که خواهان آن هستید به اشتراک بگذارید.  درارتباط با آنچه که بیشترین اهمیت را برای شما دارد رأی بدهید .