در سخنرانی سالانه درباره وضعیت کشور، پرزیدنت اوباما به ایران و برنامه هسته ای ایران نیز اشاره کرد.

پرزیدنت اوباما سه شنبه شب به وقت واشنگتن، در کنگره آمریکا حضور یافت و در جریان سخنرانی سالانه خود موسوم به “گزارش وضعیت ایالات متحده”، وضعیت عمومی کشور و برنامه های آینده دولت را به اطلاع نمایندگان کنگره رساند. در خطابه وضعیت کشور رئیس جمهوری، که بر پایه یک سنت تاریخی در اجتماع مشترک دو حزب در کنگره آمریکا ایراد می شود، مقام های بلند پایه اجرایی، نظامی و قضایی کشور نیز حضور داشتند.

دیپلماسی موثر در رابطه با ایران

پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود به چالش های پیش روی ایالات متحده در زمینه سیاست خارجی از جمله در مورد ایران پرداخت و دیپلماسی ایالات متحده در مورد ایران را “موثر” توصیف کرد. به گفته او، ایالات متحده توانسته است برای نخستین بار طی یک دهه پیشرفت برنامه هسته ای ایران را مهار کند و ذخایر مواد هسته ای ایران را کاهش دهد.”

پرزیدنت اوباما همچنین گفت: “ما از حالا تا بهار برای مذاکره به منظور دستیابی به یک توافق جامع فرصت داریم که می تواند از یک ایران مجهز به سلاح هسته ای جلوگیری می کند، امنیت آمریکا و متحدان ما، از جمله اسرائیل را تضمین و در عین حال از درگیری دیگری در خاورمیانه جلوگیری کند.”

تحریم ها تضمینی برای شکست دیپلماسی؟

پرزیدنت اوباما در ادامه سخنان خود درباره برنامه هسته ای ایران گفت: “موفقیت مذاکرات را نمی توان تضمین کرد و همه گزینه ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای روی میز هستند.” با این حال به گفته او، اعمال تحریم های جدید مصوبه کنگره در این مقطع زمانی خاص، “تنها شکست دیپلماسی را تضمین می کند، میان آمریکا و متحدانش شکاف ایجاد می کند و تضمین می کند که ایران برنامه هسته ای خود را از سر بگیرد.” او این عمل را “بی معنا” خواند.

جنگ گزینه آخر

از سال ٢٠٠٦، این نخستین بار است که اکثریت اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا را جمهوری خواهان تشکیل می دهند.  پرزیدنت اوباما تهدید کرد که هر گونه تحریم جدیدی که روند مذاکره را به مخاطره بیندازد، وتو خواهد کرد. او افزود: “مردم آمریکا انتظار دارند که ما از جنگ به عنوان گزینه  آخر استفاده کنیم و من به این منطق وفادار خواهم بود.”