ایران تا ماه فوریه فرصت دارد تا در قوانین خود علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم تعییراتی انجام دهد، یا در کنار کره شمالی به عنوان تنها دو کشوری که با قرار گرفتن در لیست سیاه از مشارکت در نظام بین المللی مالی محروم هستند باقی بماند.

به گفته گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF)، دولت ایران در ۹ مورد از ۱۰ تغییر در نظام مالی خود که برای مبارزه با تامین مالی تروریسم وعده آن را داده بود قصور کرده است.  FATF مسئولیت وضع استاندارداهای مبارزه با تامین مالی تروریسم در نظام مالی بین المللی را به عهده دارد.

این گروه کاری در بیانیه ای رسمی تاسف خود را “از قصور ایران در اجرای برنامه اجرایی خود برای برخورد با کمبودهای چشمگیر در (مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم)” اعلام کرد.

در عین حال این سازمان که ۳۷عضو دارد به موسسات مالی سراسر جهان هشدار داد تا هنگام معامله با ایران به “بررسی های دقیق و گسترده” در زمینه نظام مالی این کشور که FATF در رتبه “بالاترین ریسک” قرار داده، ادامه دهند.

اصلاحاتی که ایران وعده آنها را داده اما در اعمال آنها قصور کرده است شامل این موارد است:  شناسایی و انسداد دارایی های تروریسم در مطابقت با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در این ارتباط؛ تضمین ارائه تمام اطلاعات لازم در حواله های بانکی توسط موسسات مالی؛ اعمال دامنه گسترده تری از مجازات ها برای ارتکاب پولشویی (هر ۹ مورد را در این پیوند مرور کنید.)