ایران: یک جامعه مدرن و پیشرفته قبل از انقلاب ١٩۷٩

(© Roy Essoyan/AP Images)
(© Roy Essoyan/AP Images)یک خیابان شلوغ در تهران، ژوئن ١٩٧۰

جمهوری اسلامی قوانین سختگیرانه ای را بر زندگی ایرانیان اعمال می کند. در اینجا چندین عکس از جامعه ایرانی قبل از انقلاب  ١٩۷٩ را مشاهده کنید.

دو زن پای یک دیوار پر از عکس نشسته اند. (© Mario De Biasi/Mondadori/Getty Images)
دو زن جوان در تهران در سال ١٩۵۶ شباهت خود را به بازیگران مشهور زن نشان می دهند. (© Mario De Biasi/Mondadori/Getty Images)
مردم در یک خیابان پر کسب و کار راه می روند. (© Mario De Biasi/Mondadori/Getty Images)
زنان و مردان ایرانی با لذت در یک محله تجاری شلوغ پیاده روی می کنند. (© Mario De Biasi/Mondadori/Getty Images)
زنان پشت چرخ خیاطی کار می کنند. (© AFP/Getty Images)
خیاط های جوان در یک فروشگاه تهران در می ١٩۶۸ مشغول کار هستند. (© AFP/Getty Images)
دخترها یونیفورم به تن با هم راه می روند. (© AFP/Getty Images)
دختربچه های مدرسه ای طی بازدید نخست فرانسه در می ١٩۶۸. (© AFP/Getty Images)
یک مرد برای دانشجویان در یک کلاس کتاب می خواند. (© Dmitri Kessel/The LIFE Picture Collection/Getty Images)
دانشجویان ایرانی در کلاسی که توسط خدمات اطلاعاتی و آموزشی ایالات متحده در ١٩۵١ ارائه شد، شرکت می کنند. (© Dmitri Kessel/The LIFE Picture Collection/Getty Images)
دو دختربچه از بیرون یک پنجره نگاه می کنند. (© Dmitri Kessel/The LIFE Picture Collection/Getty Images)
در دختر بچه ایرانی بیرون کتابخانه خدمات اطلاعاتی و آموزشی ایالات متحده در ١٩۵١، منتظر هستند. (© Dmitri Kessel/The LIFE Picture Collection/Getty Images)
سه زن با پیراهن های رنگارنگ. (© AFP/Getty Images)
زنان ایرانی با لباس های سنتی در اکتبر ١٩۷١. (© AFP/Getty Images)
یک زوج و یک بچه دور سفره نشسته اند. (© Paul Almasy/Corbis/VCG/Getty Images)
اعضای یک خانواده به مناسبت نوروز گرد سفره هفت سین نشسته اند. (© Paul Almasy/Corbis/VCG/Getty Images)