ایستادگی قاطع در برابر بازداشت های سیاسی

پس از اینکه مقامات نیکاراگوئه به خانه او هجوم بردند و شوهرش خوان سباستین چامورو را دستگیر کردند، ویکتوریا کاردناس نمی ‌دانست چه چیزی در انتظارش خواهد بود.

چامورو در ماه ژوئن در جریان سرکوب مخالفان سیاسی توسط دولت نیکاراگوئه بازداشت شد. جرم او رقابت با دانیل اورتگا رئیس جمهوری فعلی در انتخابات ماه نوامبر بود.

(© Inti Ocon/AFP/Getty Images)
خوان سباستین چامورو، نامزد ریاست جمهوری نیکاراگوئه در ژوئن ۲۰۲۰ در ماناگوئه، نیکاراگوئه سخنرانی می کند. (© Inti Ocon/AFP/Getty Images)

کاردناس در ۸ دسامبر در میزگرد صدای زندانیان سیاسی گفت: “ما برای ۸۴ روز حتی نمی‌ دانستیم که او زنده است یا نه. دانیل اورتگا دموکراسی ما را از بین برده است.”

چامورو بدون محاکمه هنوز در زندان به سر می برد. کاردناس می گوید که از بازگشت به نیکاراگوئه می ترسد.

این میزگرد بخشی از نشست سران برای دموکراسی بود که برای پیشبرد راهبردهای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد و اقتدارگرایی در سراسر جهان، به طور مجازی برگزار شد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در این میزگرد گفت: “وقتی کشورها مخالفان سیاسی را بازداشت و حبس می کنند، با ایجاد ترس و وحشت و خودسانسوری مشارکت سیاسی را به عقب می رانند. به همین دلیل مهم است که همه کشورها قاطعانه در برابر بازداشت زندانیان سیاسی – صرفنظر از مکان نگهداری آنها بایستند و برای آزادی آنها با یکدیگر همکاری کنند.”

بلینکن گفت که بیش از یک میلیون زندانی سیاسی ازجمله دانشجویان، فعالان، روزنامه نگاران و رهبران گروه مخالف در ۶۵ کشور جهان در حبس به سر می برند.

برای کمک به آزادی زندانیان سیاسی، ایالات متحده:

  • مقامات دولتی و سایر افراد و نهادهای مسئول، یا آنهایی که در تضعیف دموکراسی دست دارند را طبق قوانین قابل اجرا تحریم می کند.
  • با مشارکت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر نهادهای چندجانبه فشار بین المللی ایجاد می کند.
  • با معطوف کردن توجه به وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی از خانواده ها و وکلای قربانیان حمایت می کند.
 (© Jeenah Moon/Reuters)
برادر ریحان اسات، اکپار اسات، یک زندانی سیاسی اویغور در جمهوری خلق چین است. (© Jeenah Moon/Reuters)

شرکت کنندگان در این میزگرد گفتند که زندانی شدن بستگانشان، خانواده‌ های آنها را نابود کرده است.

ریحان اسات، یک اویغور که اکپار، برادرش در جمهوری خلق چین (PRC) زندانی است گفت: “پدر و مادر من از غم دستگیری برادرم و درد بی عدالتی به سرعت پیر شدند.” او در آوریل ۲۰۱۶ پس از تحصیل در ایالات متحده بازداشت شد.

تاتسیانا خومیچ گفت که بلاروس بیش از ۹۰۰ زندانی سیاسی را در حبس نگه داشته است، از جمله خواهرش ماریا کولسنیکووا، مدافع دموکراسی که در ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ بازداشت گشت.

در پی انتخابات تقلبی ریاست جمهوری در ۹ اوت ۲۰۲۰ ، ایالات متحده و کشورهای شریک تحریم هایی را علیه اعضای دولت لوکانشنکو و حامیان وی اعمال کرده اند. ایالات متحده همچنین مقامات جمهوری خلق چین را در ارتباط با بازداشت جمعی اویغورها در سین کیانگ تحریم کرده است.

 (© Luis M. Alvarez/AP Images)
پیتر بیار آژاک، به همراه پسرانش، پس از ورود به فرودگاه بین ‌المللی واشنگتن دالس در ویرجینیا در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰. (© Luis M. Alvarez/AP Images)

پیتر بیار آژاک، مدافع دموکراسی که از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ در سودان جنوبی در حبس به سر برد گفت که تلاش‌ های ایالات متحده موجب گشت تا او از زندان رهایی یابد.

عذرا ضیا، معاون وزیر امور خارجه در امور امنیت غیرنظامی، دموکراسی و حقوق بشر خطاب به شرکت کنندگان در این میزگرد گفت که دولت ایالات متحده برای آزادی بستگان آنها مبارزه خواهد کرد و از کشورهای دیگر نیز خواست تا اقدامات مشابهی را پیش گیرند.

ضیا گفت: “دولت ایالات متحده مشتاقانه با سایر دولت های علاقه مند برای تضمین آزادی زندانیان سیاسی همکاری خواهد کرد.”