قانون اساسی ایالات متحده پس از گذشت بیش از ٢٠٠ سال همچنان قدرت دولت آمریکا را تعریف و محدود می کند و حقوق مردم آمریکا را تضمین می کند. چگونه ممکن است این قانون و یا قانون اساسی هر کشوری در جهانی که هر روز تغییر می کند، این گونه تأثیرگذار باقی بماند؟ چگونه ممکن است واژگان تدوین یافته توسط مردانی که سوار بر کالسکه های اسبی به مجمع موسسان قانون اساسی می رفتند و (برخی از آنها) برده دار بودند، امروز این گونه مناسب و کارآمد باقی مانده باشد؟

 

پاسخ این پرسش برای بسیاری از افراد این است که یک قانون اساسی، یک “سند زنده” است. در این سند واژگان (مگر آن که مشخصا اصلاح شده باشند) تغییر نمی کنند؛ بلکه شیوه تفسیر آنها توسط قضات، قانونگذاران، و شهروندان دستخوش  تغییر می شود. و اکنون، مرکز ملی قانون اساسی به شما اجازه می دهد تا شاهد تکامل و تغییر قانون اساسی در گذر زمان و مطابقت آن با شرایط جدید باشید.

از تارنمای قانون اساسی تعاملی دیدن کنید. این تارنما متن سند را با توضیحات ساده و قابل درک ( قول می دهیم!) توسط محققان برجسته ارائه کرده است. این محققان گاه با یکدیگر اختلاف نظر دارند. و این اتفاقی است که برای اسناد زنده می افتد.

امروزه بیش از ١٦٠ کشور جهان دارای قانون های اساسی نوشته شده هستند. (دیگران نیز دارای قانون های اساسی نانوشته ای هستند که در آنها آداب و رسوم، عادات، و رویه قانونی، عملکردهای مشابه دارند.) گوگل یک ابزار زبانی بسیار خوب به دو زبان انگلیسی و عربی در اختیار دارد که به شما اجازه می دهد قانون های اساسی کشورها را در مسائل اساسی مانند حقوق زنان، آزادی بیان، دین، و قوانین انتخابات مقایسه کنید.

ترگود مارشال، یکی از قضات دیوان عالی ایالات متحده، در سال ١٩٨٧ و در جریان دویستمین سالگرد تصویب قانون اساسی ایالات متحده نسبت به تبدیل آن مناسبت به “چیزی شبیه یک زیارت کورکورانه از آرامگاه سند اصلی که اکنون در یک گاوصندوق در بایگانی ملی نگهداری می شود” هشدار داد.

آیا قانون اساسی شما نقشی را که دولت باید در زندگی شما ایفا کند بازتاب می دهد؟ چه چیزی بیشترین مایه افتخار شما است، و میل دارید چه چیزی تغییر پیدا کند؟