دیشب برای شام زنبور خوردید؟

شاید نه به صورت مستقیم، اما یک زنبور عسل، پروانه، پرنده، و یا یک گرده افشان دیگر مسئول تهیه یک لقمه از هر سه لقمه غذایی که شما خوردید، هستند. گرده افشانان ذرات کوچک گرده را میان گیاهان جا به جا می کنند و به تولید میوه، سبزیجات، و دیگر خوراکی هایی که ما عاشق خوردن آنها هستیم، کمک می کنند.

اما زنبورها و دیگر گرده افشانان به دردسر افتاده اند و در نتیجه گیاهانی که بر آنها تکیه دارند نیز با مشکل رو به رو شده اند. برای نمونه زنبورداران ایالات متحده از بین رفتن ۴۰ درصد از کُلُنی های خود بین سال های ۲٠۱۴ و ۲٠۱۵ خبر داده اند. دانشمندان بر این باور هستند که دلایل این کاهش شامل از بین رفتن زیستگاه ها، استفاده از آفتکش ها، آفات، و بیماری ها باشند.

برای مقابله با این مشکل پرزیدنت اوباما در سال ۲٠۱۵ راهبرد ملی توسعه سلامت زنبوران عسل و دیگر گرده افشانان را منتشر کرد. این راهبرد برنامه های جاری ایالات متحده برای افزایش زیست بوم گرده افشانان و بهبود پژوهش در این زمینه را مشخص می کند.

برای کمک به زنبوران عسل چه می توانید بکنید؟

با انجام این کارها شما هم می توانید برای مقابله با این مشکل کمک کنید:

  • گل بکارید: مطمئن شوید که در طول فصل رشد گل ها در باغ خود گل هایی کاشته باشید که شکوفه می دهند تا برای جذب گرده افشانان یک محیط زیست ایجاد کنید. تا حد ممکن انواع گوناگونی از گیاهان را بکارید به ویژه گیاهانی که بومی کشورتان یا منطقه شما هستند.
  • استفاده از آفت کش ها را متوقف یا محدود کنید: گیاهانی که برای نگهداری از آنها از آفت کش ها استفاده شده است می توانند به گرده افشانان آسیب برسانند یا آنها را بکشند. تنها زمانی از مواد شیمیایی استفاده کنید که کاملا لازم باشد، و مطمئن شوید زمانی از آنها استفاده می کنید که گرده افشانان در اطراف حصور نداشته باشند- معمولا صبح زود یا در آخر روز.