انفجاری از پیشنهادهای اوراق سبز قرضه به اقتصادهای نوپا مانند هند و چین، راه های آسان تری برای تأمین هزینه طرح های انرژی پاکیزه می گشاید.

بنا به گزارش سازمان برنامه اقدام در زمینه آب و هوا که در لندن مستقر است، رشد اخیر چنین اوراق قرضه ای ادامه خواهد داشت. این سازمان سه برابر شدن اندازه بازار اوراق قرضه سبز را از ۳٧ میلیارد دلار در ٢٠۱۴ به ۱٠٠ میلیارد دلار در ٢٠۱۵ پیش بینی می کند.

در فوریه بانک Yes نخستین اوراق قرضه هند را به مبلغ ۱٠ میلیارد روپیه (۱۶٠ میلیون دلار) به منظور تأمین هزینه تأسیسات زیر بنایی ازجمله طرح های مربوط به انرژی بادی، زیست توده و انرژی آبی صادر کرد. صدور این اوراق می تواند به  تحقق یافتن هدف نارندرا مُدی، نخست وزیر هند برای رساندن ظرفیت کنونی برق حاصل از منابع تجدیدپذیر که در حال حاضر  ۳۴ گیگاوات است به ۱٧۵ گیگاوات در سال ٢٠٢٢ کمک کند.

هدف تعیین شده توسط نارندرا مُدی، نخست وزیر این است که ظرفیت کنونی برق حاصل از منابع تجدیدپذیر که اکنون ۳۴ گیگاوات است به ۱٧۵ گیگاوات در سال ٢٠٢٢ برساند. (عکس از آسوشیتدپرس)

علاوه بر بانک ها، شرکت ها و شهرها نیز اوراق قرضه صادر می کنند. در ٢٠۱۴، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، نخستین شهر در کشوری با یک بازار نوظهور بود که نشان داد چگونه می توان با اوراق قرضه هزینه طرح های مربوط به  انرژی پاکیزه را در چنان نقاطی تأمین کرد.

فایده انرژی تجدیدپذیر تنها منحصر به محیط زیست نیست. سرمایه گذاری در فناوری های انرژی پاکیزه می تواند هزینه های انرژی را پایین بیاورد و فعالیت های اقتصادی را ترویج کند.

وام های سُنتی در برابر اوراق قرضه

تأمین هزینه انرژی تجدید پذیر در برخی از کشورهای در حال توسعه آسان نبوده است. هزینه، یا نرخ بهره در ارتباط با وام های بازرگانی بویژه برای شرکت ها در اقتصادهای نوپا مانند هند، مانع ایجاد کرده اند.

بر اساس پژوهشی  که توسط ابتکار سیاستگذاری آب و هوا و دانشکده بازرگانی هند انجام گرفته است، “هزینه های بالاتر و شرایط نامساعدتر برای وام در هند ممکن است هزینه انرژی تجدید پذیر را ٢۴ تا ۳٢ درصد در مقایسه با طرح های مشابه در ایالات متحده و اروپا افزایش دهد. در کشورهایی مانند هند، مدت کوتاه تر وام و نرخ های متغیر بهره بر هزینه طرح های انرژی تجدید پذیر می افزایند.

اوراق قرضه سبز راه حلی ارائه می دهند. این اوراق مانند اوراق قرضه معمولی به منظور جمع آوری سرمایه از افراد ثروتمند و دیگر سرمایه گذاران صادر می شوند. اما در آمد حاصل از آنها باید برای هزینه هایی که متضمن مزایای زیست محیطی هستند به مصرف برسند. فراتر از این حد، هیچ مقررات و ضابطه ای برای اوراق قرضه سبز وجود ندارد.

آنچه که اوراق قرضه را به صورت یک منبع جذاب تأمین سرمایه در می آورد هزینه [پایین تر] آنها است. تقاضای اخیر در میان سرمایه گذاران برای دسترسی به امکانات مالی وابسته به طرح های انرژی پایدار به این معنی است که صادر کنندگان اوراق قرضه سبز بهتر می توانند از عهده پرداخت نرخ های بهره های پایین تر این اوراق در مقایسه با دیگر روش های تأمین سرمایه برآیند.