عبارت بازرگانی بین المللی مردم را به فکر کشتی هایی پر از غله، تانکرهایی پر از نفت، و مبالغ کلان پول دست به دست شده، میاندازد. اما بازرگانی در عین حال حجم فراوانی از محافظت از محیط زیست را نیز در بر می گیرد.

یک گزارش دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا (USTR) که در ماه مه منتشر شد، نشان می دهد که چگونه موافقتنامه های بازرگانی به ایالات متحده و کشورهای شریک آن کمک می کنند تا آنها اطمینان یابند که مواد اولیه و کالاهای تولید شده می توانند بدون آلوده کردن محیط زیست با زباله، داد و ستد شوند.

 این گزارش می گوید که با قربانی شدن جنگل ها، حیات وحش، شیلات، و دیگر منابع طبیعی توسط سودجویان غیرقانونی در سراسر جهان، روشن است که “چالش های زیست محیطی ماهیتی جهانی دارند و نیازمند واکنشی بین المللی هستند.”

 مقررات متعددی در موافقتنامه های تجارت آزاد میان ایالات متحده و شرکای این کشور وجود دارند که بر محافظت از محیط زیست متمرکز هستند. ایالات متحده همچنین برای کمک به شرکای خود جهت ایجاد سازکارهای قانونگذاری و اعمال قانون جهت محافظت از منابع طبیعی، به آنها کمک های مالی و فنی ارائه می دهد.

توکان سینه گوگردی آمریکای مرکزی نماینده ای رنگارنگ از تنوع زیستی غنی منطقه است، که موافقتنامه های تجاری برای محافظت از آن تلاش می کنند. (Shutterstock/Eduardo Rivero)

گزارش ماه مه دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا که تحت عنوان “به پا خاستن برای محیط زیست” منتشر شد، ارقام مربوط به اقدامات سازگار با سیاره ما، را که منتج از گروهی مشخص از موافقتنامه های بازرگانی سال های اخیر هستند، ارائه می دهد. این ارقام ازموافقتنامه های دو جانبه میان ایالات متحده و عمان، مراکش، شیلی، و پرو استخراج شده اند. افزون بر این، گام های برداشته شده به سوی پیشرفت زیست محیطی حاصله از موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری دومینیکن – آمریکای مرکزی نیز در این ارقام گنجانده شده اند.

 این ها چیزهایی هستند که هم اکنون به خاطر موافقتنامه های تجارت آزاد روی می دهند:

 ۸٢٫٠۵۱ نفر با کمک دولت ایالات متحده در زمینه مدیریت منابع طبیعی و یا محافظت از تنوع زیستی آموزش می بینند.

موافقتنامه های بازرگانی به ترویج گردشگری پایدار در آمریکای مرکزی کمک کرده، ضمن محافظت از منابع طبیعی، فرصت های شغلی محلی را به وجود می آورد. (Shutterstock/ CREATISTA)

۱۱٫۸۳٩ نفر به خاطر مدیریت و محافظت پایدار منابع طبیعی، از منافع اقتصادی فزاینده ای برخوردار می شوند.

 ٧۱۴ مورد سیاست، قانون، و مقررات به ترویج مدیریت و محافظت پایدار منابع طبیعی می پردازند.

 ۱۱٫٢۶٠٫٠٠٠ نفر از طریق کارزارهای اطلاع رسانی همگانی نسبت به تنوع زیستی و محافظت از گونه های در خطر انقراض آگاه می شوند.

 ۳٧٫۳۵٠ کشاورز در رابطه با روش های کشاورزی سازگار با محیط زیست آموزش می بینند.

 ۳٠٫٧۳۸٫۵٩۶ هکتار تحت مدیریت بهبود یافته منابع طبیعی قرار می گیرد.

 در این گزارش به برخی دستاوردهای دیگر نیز اشاره شده است.

 از سال ٢٠۱٠ شیلی یک وزارتخانه محیط زیست، نهادهای اعمال قوانین زیست محیطی، و دادگاه های زیست محیطی را راه اندازی کرده است.

در آمریکای مرکزی کشاورزان شیوه های پایدارتر کشت قهوه و کاکائو، که از جمله محصولات مهم برای کسب درآمد محسوب می شوند را در پیش می گیرند. شیوه های کشاورزی سازگار با زمین همچنین زیست بوم بهتری را برای حدود ٢٠٠ گونه جانوری، که برخی از آنها در خطر انقراض قرار دارند، فراهم می کند.