پرزیدنت اوباما در اعلامیه اول ژوئیه خود دایر بر این که ایالات متحده و کوبا مناسبات دیپلماتیک خود را در ٢٠ ژوئیه از سر خواهند گرفت، مسیر جدیدی را در روابط ایالات متحده با کوبا ترسیم کرد. دولت کوبا در ٢٠ ژوئیه مراسمی در واشنگتن به مناسبت بازگشایی سفارت آن کشور برپا خواهد داشت، وزیر امور خارجه نیز در تاریخی در آینده نزدیک برای حضور در مراسم بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا به آنجا سفر خواهد کرد. از ژانویه ۱٩۶۱ که جنگ سرد به اوج خود رسید، ایالات متحده تا کنون در کوبا سفارتی نداشته است.

رئیس جمهوری گفت: “آمریکایی ها می خواهند همسایگان خود را در جنوب کشور بشناسند و از طریق این تعامل ما همچنین می توانیم به مردم کوبا برای بهبود زندگی خود یاری دهیم.”

کری، وزیر امور خارجه که در وین صحبت می کرد گفت: “این گام دیدگاه پرزیدنت اوباما را از کشورهای آمریکایی به عنوان قاره ای که در آن مسؤلیت ها به طور گسترده ای تقسیم شده اند، و کشورها نیروی های خود را برای پیش بردن منافع و ارزش های مشترک به کار می گیرند، به پیش خواهد برد. و ما همچنین براستی معتقدیم که بازگشایی سفارت به تغییر مناسبات در تمامی منطقه کمک خواهد کرد.”

در دوره تصدی پرزیدنت اوباما، ایالات متحده سیاست ۵۴ ساله ای که کوبا را منزوی ساخته بود به تعامل با آن کشور تبدیل کرده است. بازگشایی سفارت ایالات متحده [در هاوانا] و سفارت کوبا در واشنگتن نشانه آن است که دو دولت اکنون به طرز عمیق تری در طیفی از مسائل با یکدیگر وارد تعامل خواهند شد. وجود سفارت ایالات متحده در هاوانا، دسترسی بهتری را برای دیپلمات های آمریکایی به دولت کوبا و تماس با مردم آن کشور فراهم خواهد ساخت.

اوباما گفت: “هیچکس انتظار ندارد که کوبا یک شبه دچار تحول شود، اما من معتقدم که تعامل ایالات متحده از طریق سفارت ما، کسب و کارهای ما و مهمتر از همه از طریق مردم ما، بهترین راه برای پیشبرد منافع ما و پشتیبانی از دموکراسی و حقوق بشر است.”

کری گفت که چشم به راه درود گفتن به مردم کوبا در هاوانا اندکی دیرتر در تابستان جاری و “آغاز عصر تازه ای از روابط با مردم کوبا” خواهد بود.

 هدف طرح رئیس جمهوری از ترسیم یک مسیر تازه با کوبا، افزایش ارتباطات انسانی و فعالیت کارآفرینی میان دو کشور است. دیگر خطوط برجسته این طرح عبارتند از:

  • تسهیل ارسال حواله به کوبا توسط اشخاص در ایالات متحده،
  • دادن اجازه به شهروندان آمریکایی برای وارد ساختن کالا از کوبا، و
  • آغاز نهادن کوشش های جدید به منظور افزایش دسترسی کوبایی ها به ارتباطات و افزایش توانایی آنها برای برقراری آزادانه ارتباط.

 

به طور جداگانه، ایالات متحده در ٩ مه، نام کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد.