مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو طی بیانیه ای ضمن محکوم ساختن اقدام داعش در ویران کردن میراث فرهنگی در موصل، عراق اعلام داشت: “ما بدون گذشته نمی توانیم وضعیت امروزی خود را درک کنیم، و بدون درک امروز نمی توانیم برای آینده برنامه بریزیم.”

 مؤسسه شرق شناسی با طیفی از گروه ها در ایالات متحده و سرتاسر جهان برای پاسداری از میراث فرهنگی عراق و سوریه در برابر غارت و خرابکاری گروه های ترویستی مانند داعش مشارکتی را تشکیل داده است.

مک گوایرگیبسون، یک باستان شناس متخصص ناحیه میان رودان (بین النهرین) در مؤسسه شرق شناسی به صدای آمریکا گفت که اقدام آشکار داعش در ویران ساختن میراث فرهنگی ممکن است پوششی برای قاچاق آثار باستانی کوچکتر از سوریه و عراق باشد.

یک چهره مجسمه سازی شده در مقیاس بزرگ به معرض نمایش گذاشته شده است (عکس از آسوشیتدپرس)
میراث فرهنگی عراق بخشی از میراث جهانی است. (عکس از آسوشیتدپرس)

گیبسون گفت: “در دنیا مردمی هستند که می دانند این آثار چه ارزشی دارند،” و افزود که معامله گران خارج از منطقه شبکه هایی یافته اند که قادرند آثار هنری باستانی را برای فروش غیر قانونی پیدا کنند.

ادوارد پلانش، یک کارشناس برنامه ریزی که با یونسکو همکاری می کند به صدای آمریکا گفت که سازمان متبوع او از طریق یک پیکار آموزشی و آگاهی رسانی به باستان شناسان در کوشش هایشان برای بازیافت آثار باستانی در نواحی مرزی عراق و سوریه یاری می رساند.

پلانش گفت: “هدف ما آگاه ساختن کشورهای مجاور از قاچاق انواع اشیائی است که خارج می شوند تا بتوانند آن اشیاء را مصادره کرده و در مکان امنی نگه دارند.”

ایالات متحده به محافظت از میراث فرهنگی سوریه عراق از طریق  طرح میراث سوریه  متعهد است. این طرح نماینده کوشش های گسترده تر محفاظت از میراث فرهنگی است که در برنامه هایی مانند صندوق سفیران ایالات متحده برای محافظت از میراث فرهنگی انجام می گیرند.

 جان کری، وزیر امور خارجه در ارتباط با اقدامات داعش برای نابود ساختن میراث فرهنگی عراق گفت: “این تلاش نسنجیده برای محو یک تمدن باستانی سرانجام به شکست خواهد انجامید. هیچ تروریستی نمی تواند تاریخ را بازنویسی کند.”