WInd turbines standing offshore (© Michael Dwyer/AP Images)
پرزیدنت بایدن خواستار افزایش دو برابری تولید انرژی تجدیدپذیر از نیروگاه های بادی دریایی - مانند این نیروگاه در نزدیکی رود آیلند- تا سال ۲۰۳۰ می شود. (© Michael Dwyer/AP Images)

پرزیدنت بایدن در اولین روز کاری خود در ۲۰ ژانویه، با امضای اسناد رسمی ایالات متحده را به توافق پاریس بازگرداند، و در ۲۷ ژانویه، با صدور یک فرمان اجرایی بر تعهد عمیق آمریکا به مبارزه با بحران آب و هوا تأکید ورزید.

بایدن پیش از امضای این فرمان اجرایی گفت: “بیشتر از این نمی توانیم صبر کنیم. ما پیامدها را با چشم خود می بینیم، و دروناً احساس می کنیم و می دانیم که وقت عمل فرارسیده است.”

رئیس جمهوری بر لزوم مشارکت های بین المللی برای رفع این چالش تأکید کرد.

بایدن در این فرمان اجرایی می گوید: “اقدامات در داخل کشور باید با رهبری بین المللی ایالات متحده، با هدف بهبود چشمگیر اقدامات جهانی همراه باشند. با هم، ما باید به علم گوش دهیم و با این چالش مقابله کنیم.”

Hand putting electric charger into car (© Santiago Mejia/The San Francisco Chronicle/Getty Images)
پرزیدنت بایدن قصد دارد خودروهای دولت ایالات متحده را با خودروهای برقی جایگزین کند. (© Santiago Mejia / The San Francisco Chronicle / Getty Images)

فرمان اجرایی بایدن با الزام همکاری نهادهای دولتی ایالات متحده با شرکای بین المللی، اقدامات زیر را پیش می گیرد:

  • آغاز فرآیندی برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای ایالات متحده در مطابقت با توافق پاریس.
  • برنامه ریزی مالی برای تأمین هزینه افدامات اقلیمی.
  • برگزاری یک نشست اقلیمی با حضور رهبران جهانی به میزبانی پرزیدنت بایدن در ۲۲ آوریل ۲۰۲۱.

در سطح ملی، فرمان اجرایی بایدن اهداف زیر را دنبال می کند:

  • تضمین سرمایه گذاری های زیرساختی فدرال به منظور کاهش آلودگی آب و هوا.
  • پایان دادن به یارانه های سوخت های فسیلی و شناسایی فرصت های جدید برای نوآوری، تجاری سازی، و استقرار فناوری ها و زیرساخت های انرژی پاک.
  • متوقف ساختن قراردادهای جدید نفت و گاز در اراضی عمومی و آب های فراساحل را تا حد ممکن، تا زمانیکه روند صدور مجوزها بررسی شوند.
  • دو برابر کردن انرژی باد دریایی تا سال ۲۰۳۰.
  • توسعه یک استراتژی جامع فدرال برای تدارک انرژی برق پاک و وسایل نقلیه با انتشار صفر.
  • حصول اطمینان از قرار گرفتن تغییرات اقلیمی در فهرست اولویت های تمام نهادها.

جان کری، فرستاده ویژه رئیس جمهوری در زمینه تغییرات اقلیمی، ضرورت وضعیت را خلاصه کرد.

کری ۲۷ ژانویه به خبرنگاران گفت: “خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی هرگز بیش از حد کنونی نبوده اند. دنیا ما را با اقداماتی که در داخل کشور می توانیم انجام دهیم، خواهید سنجید.”